Dziękowanie za plon – Żmudź

W niedzielę (27 sierpnia) na święcie plonów spotkali się mieszkańcy gmin Kamień,
Sawin, Wojsławice i Żmudź.