Dzielnice Kultury 2023

Masz szansę zabłysnąć „na dzielni”. Prezydent Lublina, jak co roku, ogłasza konkurs ofert na realizację pomysłów w sferze kultury i sztuki pt. „Dzielnice kultury w 2023 roku” i zaprasza do składania ofert. Tym razem czeka na pomysły młodzieży i dla młodzieży. Do podziału jest 550 tys. zł.


„Dzielnice Kultury” jest zainicjowanym w 2013 roku programem, który ma na celu zwiększenie potencjału kulturalnego 27 kwartałów Lublina. To program wieloletni, interdyscyplinarny. W ciągu siedmiu edycji zrealizowano ponad tysiąc projektów. Szczególne znaczenie miały jubileuszowe edycje programu „Dzielnice Kultury”, poświęcone obchodom 700-lecia Miasta Lublin, 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 450-lecia podpisania Unii Lubelskiej. Aktualna edycja jest dedykowana sprawom młodzieży w ramach świętowania tytułu ESM 2023.

– W ramach nowej formuły grantowej programu Dzielnice Kultury, jego budżet w tym roku w całości przekazujemy na działania młodzieżowe. Chcemy wesprzeć w ten sposób inicjatywy wynikające z faktycznych potrzeb młodych i uzupełnić ofertę kulturalną naszego miasta i poszczególnych dzielnic. Przygotowując się do świętowania tytułu Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023 oddajemy głos młodym ludziom. Projekt można złożyć indywidualnie lub grupowo, realizując go razem ze znajomymi z klasy, grupy studenckiej, sąsiedztwa czy podwórka – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.

Co konkurs preferuje?

Przedsięwzięcia objęte konkursem mogą dotyczyć w szczególności: realizacji działań w sferze edukacji kulturalnej, działań integrujących mieszkańców, działań aktywizujących i włączających ich w czynne uczestnictwo w kulturze, a także wzbogacenie oferty wydarzeń artystycznych i kulturalnych prezentowanych w dzielnicach.

Jako priorytetowe będą traktowane projekty mające na celu zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w kulturze i wpisujące się w założenia Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023. Mogą obejmować m.in. przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej lub integracji międzypokoleniowej, powinny włączać młodzież w życie kulturalne dzielnicy. To również projekty obejmujące organizowanie we wszystkich dzielnicach otwartego naboru indywidualnych inicjatyw kulturalnych – pod hasłem „Młodzież inspiruje dzielnice”.

Chodzi o wsparcie inicjatyw młodych ludzi, którzy chcą włączyć się do działań kulturalnych w swoich dzielnicach, zaproponować nowe wydarzenia i przedsięwzięcia, wdrożyć własne pomysły – w sumie wzbogacić życie kulturalne swoich społeczności lokalnych.

Ponadto będą preferowane projekty cykliczne, kontynuujące dotychczasowe działania oraz zawierające całoroczne plany, np. z zakresu edukacji kulturalnej. Mile widziane są pomysły kierowane do dzieci i młodzieży w ramach akcji „Zima w mieście” – podczas ferii zimowych i „Lato w mieście” w czasie wakacji. Również inicjatywy mające charakter międzykulturowy, wspierające integrację ludzi i grup o różnej tożsamości narodowej czy etnicznej, w tym integrację społeczności uchodźczej.

Istotne uwagi

Oferty konkursowe należy składać do Urzędu Miasta Lublin do 12 grudnia 2022 r. do godz. 15.30. Regulamin oraz formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronach dzielnicowych Operatorów Programu: Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”, Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” oraz Warsztaty Kultury. Wszelkie informacje o konkursie można uzyskać w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Lublin, ul. Złota 2, tel. 81 466 37 13, e-mail: ngo.kultura@lublin.eu.

Marek Rybołowicz