Dzień Patrona w II LO

Z okazji Dnia Patrona w II LO im. Cypriana Kamila Norwida w Krasnymstawie zorganizowano szkolny konkurs norwidowski. Uczniowie musieli się wykazać znajomością biografii i twórczości poety.

Pierwsze miejsce zajęła Dominika Woźniak z III a, drugie – Karolina Hejduk z III a trzecie – Karolina Gaweł z II b. Prace konkursowe oceniało jury w składzie: Ewa Magdziarz – nauczyciel języka polskiego, Elżbieta Kargul – przewodnicząca zespołu profilaktyczno – wychowawczego oraz uczennica Wiktoria Jankowska. Wręczenia nagród książkowych laureatom konkursu dokonała Anna Antyga – dyrektor II LO oraz Henryk Czerniej – wicestarosta krasnostawski. (k)