„Dziewiątka” nie wróci

Miasto nie planuje reaktywacji SP nr 9 w gmachu zajmowanym dziś przez XXIX LO. Planuje za to termomodernizację budynku

Część mieszkańców Śródmieścia chciałoby reaktywacji Szkoły Podstawowej nr 9 przy ul. Lipowej. Teraz „obwodową” podstawówką dla tego rejonu jest szkoła przy ul. Plażowej i dzieci, by do niej dotrzeć, muszą pokonać ruchliwe ulice. Miasto rozwiewa jednak ich nadzieje. Przeciwko takiemu rozwiązaniu ma przemawiać demografia, a i konieczność zapewnienia miejsc w szkołach średnich dla powiększonego rocznika absolwentów, który w czerwcu opuści mury podstawówek.

– Szkoła w tym miejscu jest potrzebna i to przede wszystkim podstawowa, a dopiero w drugiej kolejności średnia. Zresztą istniejące tu dziś liceum mogłoby spokojnie funkcjonować w zespole szkół wspólnie z SP nr 9 – mówi pan Mariusz

Nasz Czytelnik wskazuje też, że lokalizacja obiektu przy ul. Lipowej 25 jest najlepszym możliwym adresem, jeśli chodzi o wygodę dowozu dzieci z innych dzielnic Lublina. Podstawówka w tym miejscu mogłaby więc w jakimś stopniu pomóc w odciążeniu przepełnionych szkół w innych dzielnicach miasta, choćby na Czubach. Urzędnicy rozwiewają nadzieję, choć jeszcze rok temu nie wypowiadali się w tej kwestii tak jednoznacznie.

– Plan odtworzenia Szkoły Podstawowej nr 9 był analizowany w 2016 roku podczas prowadzonych przez Miasto Lublin konsultacji dotyczących tworzenia nowej sieci szkół. Projekt nie został zrealizowany m. in. ze względu na dane demograficzne dotyczące dzielnicy Śródmieście. Obecnie nie jest planowana reaktywacja Szkoły Podstawowej nr 9 – mówi Izolda Boguta z biura prasowego lubelskiego Ratusza.

Z danych przekazanych przez Urząd Miasta wynika, że aktualnie do XXIX LO uczęszcza 451 uczniów, w tym 132 do 4 klas pierwszych. Ostatnie nabory wskazują, że już wkrótce szkoła osiągnie podobny stan ilościowy jak w ostatnim roku funkcjonowania Gimnazjum nr 9 w pełnej strukturze. Wówczas do 20 oddziałów chodziło tu 516 dzieci. Warto wspomnieć, że jeszcze w latach 90-tych ubiegłego wieku ówczesna SP nr 9 mieściła prawie tysiąc uczniów. Wymuszało to jednak pracę na dwie zmiany, gdyż w całym budynku jest łącznie 18 sal lekcyjnych.

W najbliższych latach gmach XXIX LO, choć nie stanie się nową podstawówką, to zgodnie z planem powinien przejść duży remont obejmujący m. in. izolację i docieplenie fundamentów, ścian zewnętrznych czy remont dachu.

– Inwestycja polegająca na termomodernizacji obiektu będzie zrealizowana po zapewnieniu środków na jej finansowanie. Obecnie planowane jest opracowanie dokumentacji – dodaje Izolda Boguta.

Marek Kościuk

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here