Egzaminy bez zakłoceń

Gimnazjaliści z Woli Uhruskiej (na zdjęciu) bezproblemowo przystąpili do egzaminów na zakończenie trzyletniego etapu nauki.

W ciągu trzech dni wykazywali się wiedzą humanistyczną, matematyczno-przyrodniczą oraz znajomością języka obcego. W związku z likwidacją gimnazjów, egzamin odbył się po raz ostatni. Nowością były za to egzaminy ósmoklasistów. Przystąpienie do nich jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie mógł przystąpić do egzaminu, to będzie go pisał w drugim terminie (3, 4 i 5 czerwca). (gkj)