Egzaminy ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 8 w Chełmie

Ponad pół tysiąca chełmskich uczniów przystąpiło w ubiegłym tygodniu do egzaminów ósmoklasisty. Od wyników zależy, czy dostaną się do wymarzonych szkół.

Egzamin miał odbyć się w kwietniu, ale z powodu koronawirusa przełożono go na czerwiec. Tym samym przedłużono stres ósmoklasistów. Ale z drugiej strony więcej czasu mogli poświęcić na przygotowania. Do egzaminu podsumowującego podstawówkę przystąpiło 470 uczniów w 9 chełmskich szkołach publicznych i 35 w Niepublicznej Szkole Podstawowej Nr 2. Wyniki egzaminów są ważne. To od nich zależy, do jakich szkół ponadpodstawowych dostaną się uczniowie. Trzydniowy maraton egzaminacyjny rozpoczął się we wtorek.

Tego dnia uczniowie zdawali egzamin z języka polskiego, na którym pojawiły się pytania związane m.in. z lekturą „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. W kolejnych dniach ósmoklasiści zdawali matematykę i język obcy. Renata Janicka z lubelskiego biura Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, odpowiadającego za przygotowanie i organizację egzaminów m.in. w Chełmie i powiecie chełmskim, mówi, że egzaminy przebiegały spokojnie.

– Odebraliśmy kilka telefonów od osób, które miały wątpliwości w kwestiach organizacyjnych – na przykład czy można używać kalkulatorów podczas egzaminu z matematyki. Nic nam nie wiadomo, aby doszło do jakiś incydentów podczas egzaminów – mówi R. Janicka.

Egzamin w reżimie

W chełmskich szkołach, w których odbywały się egzaminy ósmoklasisty obowiązywał ścisły reżim sanitarny. Wytyczne dotyczące zachowania bezpieczeństwa epidemicznego przygotowały Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny. Przy wejściu do szkoły każdy musiał zdezynfekować ręce płynem. Pojemniki ze środkami dezynfekcyjnymi musiały być także we wszystkich salach egzaminacyjnych.

Zdezynfekowana musiała być także paczka z arkuszami egzaminacyjnymi. Uczniowie zdający egzamin mieli obowiązek zakrywania nosa i ust do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Noszenie maseczek w tak upalne dni i w tak stresującym momencie na pewno nie było komfortowe. Ławki w sali egzaminacyjnej były ustawione w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej półtorametrowy odstęp. Teraz ósmoklasiści czekają na wyniki swoich egzaminów. (t, fot. SP nr 8)