Ekspresówką do Lublina

Może się doczekamy. Niebawem ruszą prace przygotowawcze do budowy drogi S12 Piaski – Dorohusk z wyłączeniem północnej obwodnicy Chełma. Mają się one zakończyć w 2020 roku. Być może do 2025 roku z Chełma do Lublina pojedziemy ekspresówką.

W grudniu 2015 roku wydano decyzję środowiskową dotyczącą budowy północnej obwodnicy Chełma. Obecnie trwają prace przygotowawcze zmierzające do uzyskania dla tej inwestycji koncepcji programowej. Kolejnym etapem będzie ogłoszenie przetargu w trybie zaprojektuj i wybuduj. Według optymistycznych scenariuszy budowa obwodnicy północnej Chełma może rozpocząć się na przełomie 2019 i 2020 roku i potrwać około dwóch lat.
Jest też inna dobra wiadomość dla kierowców. Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk podpisał kolejne Programy Inwestycji dla zadań ujętych w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, z perspektywą do 2025 r. Wśród nich znalazła się S12 z Piask do Dorohuska z wyłączeniem obwodnicy Chełma. Niebawem ruszą prace związane z opracowaniem dokumentacji, niezbędnej do rozpoczęcia realizacji inwestycji. Co istotne, zatwierdzenie Programów Inwestycji oznacza zabezpieczenie funduszy na realizację procesów przygotowawczych dla tego zadania. Odcinek S12 z Piask do Dorohuska, bez obwodnicy Chełma, ma mieć 62 km długości.
Zakres prac przygotowawczych obejmuje opracowanie koncepcji programowej w oparciu o uzyskaną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia oraz przeprowadzenie badań archeologicznych. Mają one potrwać do 2020 roku.
Wiele wskazuje zatem na to, że maksymalnie do 2025 roku z Chełma do Lublina pojedziemy drogą ekspresową. Biorąc pod uwagę rozpoczętą budowę S17, łatwiejszy stanie się również dojazd do Warszawy. Skróci się on o ponad godzinę. (ps)