Wiele emocji wokół planów

Zmieni się oblicze niezagospodarowanych terenów zielonych w okolicy ulicy Bursztynowej i Szafirowej. W ubiegłym tygodniu miejscy planiści pokazali nową, drugą wersję planu zagospodarowania tego terenu i przedstawili ją do konsultacji mieszkańcom osiedla Poręba.
We wtorek, 27 września miejscy planiści spotkali się z mieszkańcami dzielnicy Czuby Południowe, aby przedstawić im nowy projekt i podyskutować nad ewentualnymi zmianami planu zagospodarowania przestrzennego. Mają tam powstać nowe bloki.
Inwestycja w tym rejonie budzi wiele wątpliwości, bo osiedle od lat zmaga się z takimi problemami, jak brak miejsc parkingowych czy wolnej przestrzeni. Działka w rejonie Bursztynowej i Szafirowej to ostania tak duża przestrzeń na gęsto zabudowanym osiedlu Poręba. Zarośnięty trawą plac położony jest w rejonie uczęszczanego ciągu pieszego między Stokrotką a przystankiem na ul. Jana Pawła II. Do niedawna mieścił trawiaste boiska, które rok temu zostały zaorane przez właścicieli, do których należy większość tego terenu. Przez lata działka przeznaczona była pod budowę szkoły i taki zapis figurował w obowiązującym do tej pory planie zagospodarowania przestrzennego. W związku z planowaną budową szkoły przy ulicy Berylowej i bliskim sąsiedztwem SP nr 51 miasto uznało, że kolejna szkoła w tym miejscu nie jest potrzebna i zleciło wykonanie nowego planu zagospodarowania miejskim planistom.

Zmodernizowany plan

Pierwsza wersja projektu została wyłożona w kwietniu tego roku, a po uwzględnieniu 16 uwag, które wpłynęły do biura miejskich urbanistów, plan zmodernizowano. Na wtorkowym spotkaniu przedstawiono drugą wersję planu zagospodarowania, ale emocje wokół przeznaczenia tej działki nadal nie stygną.
Najwięcej dyskusji wywołała sprawa miejsc parkingowych dla nowych bloków.
– Te samochody pójdą w osiedle, nie chcemy mieć porozjeżdżanych trawników przed blokami – denerwowali się mieszkańcy. Sytuacja jest o tyle trudna, że jak się okazuje, część deweloperów stawiających przed laty na Czubach bloki nie zrealizowała zapowiadanych planów budowy i nie oddała miejsc postojowych dla swoich mieszkańców.
Wątpliwości budziła również lokalizacja nowego domu kultury, który miałby się znaleźć przy ulicy Bursztynowej w górnej części działki. Przy takiej lokalizacji brakowałoby bezpośredniego dojazdu do budynku, co może być przeszkodą w jego codziennym funkcjonowaniu i np. dowozie potrzebnego sprzętu czy dekoracji. Kwestią sporną jest również sposób zagospodarowania parterów nowych bloków, w których miałyby znaleźć się lokale usługowe. Część mieszkańców uważa je za niepotrzebne. – Nie chcemy więcej sklepów, nie róbcie nam z osiedla miasta – apelowali.

W nowej wersji projektu przed zaplanowanymi budynkami (które w stosunku do pierwszej wersji planu są odsunięte o 23 metry od ulic Bursztynowej i Szafirowej), miałby powstać deptak. Biegnący skosem chodnik połączyłby również cały teren od bramy na styku ulic Bursztynowej i Szafirowej w kierunku ulicy Agatowej. Lokalizacja tych chodników wzbudza jednak kontrowersje mieszkańców i właścicieli terenu. Mieszkańcy uważają, że najlepiej byłoby, gdyby cały teren pozostał działką rekreacyjną z przeznaczeniem na tereny zielone. Na to jednak nie ma zgody właścicieli. W nowym planie starano się zadbać o istniejącą do tej pory najcenniejszą zieleń – ochronie mają podlegać dwa stare dęby i unikatowy wąwóz. Planowane jest również powstanie dwóch boisk i placów zabaw. Wszystkie nowe zmiany wyjaśniał mieszkańcom i pokazywał na planie Robert Kuryło, architekt z Wydziału Planowanie UM Lublin. Do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania można jeszcze wnosić uwagi w nieprzekraczalnym terminie 31 października. (EM.K.)

Ewentualne uwagi należy składać na piśmie lub drogą elektroniczną do Prezydenta Miasta Lublin Pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin. Drogą mailową: e-mail: planowanie@lublin.eu. Projekt planu będzie wyłożony do 14 października w siedzibie Wydziału Planowania  przy ulicy Wieniawskiej 14.