Etaty w straży miejskiej

Ukończyłeś politologię, ekonomię, prawo lub administrację? Masz nieposzlakowaną opinię i uregulowany stosunek do służby wojskowej? Nie jesteś skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub skarbowe? Twoja sprawność fizyczna jest bardzo dobra? Szukasz pracy? Jeśli tak, nie zwlekaj! Złóż CV do chełmskiej straży miejskiej. Pospiesz się, bo dokumenty należy składać do najbliższego wtorku 26 maja.

Straż miejska w Chełmie dysponuje aż trzema wolnymi miejscami pracy. – To wszystko są wakaty. Naszym celem jest uzupełnienie kadry jednostki – wyjaśnia Biuro Prasowe Prezydenta Chełma.

Nie wszyscy jednak mogą być strażnikami miejskimi. Kandydaci przede wszystkim muszą mieć wykształcenie wyższe, a preferowane kierunki to: politologia, ekonomia, prawo, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne lub bezpieczeństwo narodowe. Każdy z nich musi okazać zaświadczenie, że nie jest skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne bądź skarbowe.

Chętni powinni też legitymować się nieposzlakowaną opinią oraz bardzo dobrą sprawnością fizyczną i psychiczną. Przyszli strażnicy muszą też mieć ukończony 21. rok życia oraz prawo jazdy kat. B. Będą pracować w systemie zmianowym, w terenie w różnych warunkach atmosferycznych, a w ramach swoich obowiązków obsłużą komputer, fax, czy kserokopiarkę. Termin składania dokumentów minie we wtorek 26 maja. (s)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here