Ferie ze Spartą

Miniony tydzień w Szkole Podstawowej w Rejowcu Fabrycznym upłynął pod znakiem sportu. A to dzięki zajęciom „Ferie ze Spartą”.

Głównym celem zajęć było promowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności fizycznej, a szczególnie piłki nożnej. Na młodych adeptów tej dyscypliny sportu czekały różne formy rywalizacji, ale przede wszystkim świetna zabawa. Zajęcia były również okazją do integracji młodych piłkarzy i poszerzenia przez nich wiedzy na temat historii i tradycji lokalnego klubu.

– Cieszy fakt, iż na zajęcia uczęszczała duża grupa dzieci, które swoją postawą pokazały, jak można aktywnie spędzić czas wolny i wyrabiać zdrowe nawyki, promując przy tym sport i aktywność – mówią organizatorzy.

Patronat nad zajęciami objęli burmistrz Rejowca Fabrycznego Stanisław Bodys oraz dyrektor SP w Rejowcu Fabrycznym Jacek Wnętrzak. (opr. w)

News will be here