Finał EtnoPol(e)skiej kawalkady

(28 października) We włodawskiej bibliotece miał miało miejsce podsumowanie wieloetapowego zadania „EtnoPol(e)ska kawalkada”, realizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną, a dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2019.

Uczestnicy projektu, głównie lokalni włodawscy twórcy, zaprezentowali swoje prace powstałe podczas artystyczno-literackiego pleneru objazdowego, jaki odbył się w sierpniu szlakiem miejscowości nadbużańskich.

Podczas spotkania koordynatorzy projektu zapoznali publiczność z jego efektami, następnie swoimi refleksjami podzielili się sami bohaterowie projektu.

W bibliotecznej Galerii „Na Parterze” blisko stuosobowej publiczności zaprezentowano 67-stronicowy katalog – wydawnictwo „EtnoPol(e)ska kawalkada. Rozważania nad kulturą, tradycją i tożsamością mieszkańców Ziemi Poleskiej”, wydaną w 500 egzemplarzach z towarzyszącą płytą edukacyjną. Publikacja zawiera teksty: prof. Jadwigi Mizińskiej „Poleski genius loci”, dra Marka Bema „Ginący świat tradycji, zwyczajów i obrzędów Polesia”, dra Łukasza Marcińczaka „Co śni się we Włodawie?”, Elizy Paś-Dimitrow „Symbolika wody w ukraińskich pieśniach tradycyjnych”, biogramy i informacje o uczestnikach pleneru – lokalnych twórcach i zespołach śpiewaczych. Jest bogato ilustrowana zdjęciami z wizyt studyjnych w nadbużańskich miejscowościach oraz prac twórczych powstałych podczas pleneru.

Płyta edukacyjna DVD zawiera zarejestrowane opowieści i pieśni tradycyjne oraz filmy z poszczególnych etapów projektu.

Rezultaty pracy twórczej w oryginale przedstawione zostały podczas wernisażu w bibliotecznej Galerii „Na Poddaszu”. Wystawa zaaranżowana przez Edytę Pietrzak i Joannę Orzeszko prezentuje 52 prace 21 uczestników pleneru – 18 literackich, 14 plastycznych (malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba), 20 rękodzielniczych (haft, tkactwo, szydełkowanie, lalki motanki). Towarzyszą im plakaty anonsujące poszczególne wydarzenia, pisemne refleksje uczestników oraz zdjęcia z poszczególnych etapów pleneru. Uzupełnieniem wystawy tradycyjnej jest E-Galeria prezentująca materiały wideo z płyty edukacyjnej. Wystawa będzie czynna do 22 listopada 2019 r.

Finałowi towarzyszył mini-koncert 5 zespołów śpiewu i muzyki tradycyjnej. Swój repertuar zaprezentowały: Zespół Folklorystyczny „Jutrzenka” z Dołhobród, „Kresownianki” ze Stowarzyszenia Twórców Kultury Nadbużańskiej im. Janusza Kalinowskiego we Włodawie, „Swańki” z Wyryk, „Seniorzy” z Urszulina, „Orchowianki” z Orchówka.

Dyrektor Biblioteki – Jacek Żurawski, wręczając pamiątkowe dyplomy, osobiście podziękował uczestnikom pleneru artystyczno-literackiego, zespołom śpiewaczym, osobom i instytucjom partnerskim, wolontariuszom i patronom medialnym za udział oraz wsparcie merytoryczne, organizacyjne i promocyjne w realizacji projektu. Organizatorom oraz uczestnikom projektu gratulowali pasji i pozytywnej promocji Polesia osobiście lub w przekazanej korespondencji m.in.: prof. Stanisław Baj, prof. Jadwiga Mizińska, dr Marek Bem, Włodzimierz Czeżyk.

– Projekt ten był wielkim spotkaniem – powiedział w podsumowaniu kierownik projektu Krzysztof Bąk. – Jednocześnie jesteśmy wdzięczni nie tylko za to jedne wielkie spotkanie, lecz również za te małe opowieści, małe spotkania, czyli wszystkie przeprowadzone rozmowy – dodał badacz.

Realizatorzy projektu „EtnoPol(e)ska kawalkada” dziękując wszystkim, bez których pomyślna realizacja programu nie byłaby możliwa, życzą wszystkim energii, gotowości do realizacji własnych pomysłów i radości z najmniejszych nawet sukcesów. (pk)