Fundusz Sprawiedliwości dla Włodawy

(9 października) We włodawskim ratuszu wiceminister sprawiedliwości dr Marcin Romanowski i burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński podpisali umowę w sprawie przyznania miastu dotacji w wysokości 145 530 zł na doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej we Włodawie. Środki te, z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, zostaną przeznaczone na zakup sprzętu.

– Bardzo dziękuję panu ministrowi Romanowskiemu za pomoc i wsparcie – mówił burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński. – Jestem przekonany, że nowoczesny sprzęt, który trafi do włodawskich strażaków pozwoli jeszcze skuteczniej nieść pomoc ofiarom wypadków.

W ubiegłym tygodniu włodawska OSP została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Strażacy ochotnicy otrzymali również ciężki samochód gaśniczy. Pozyskane z Funduszu Sprawiedliwości pieniądze pozwolą na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych z osprzętem zawierającym m.in.: rozpieracz ramieniowy z akcesoriami, hydrauliczne nożyce do cięcia, agregat zasilający i zestaw węży hydraulicznych oraz na zakup pneumatycznego zestawu do podnoszenia zawierającego m.in.: wysokociśnieniowe poduszki pneumatyczne do podnoszenia o nośności od 50 kN do 300 kN. Strażacy otrzymają również detektor napięcia i detektor wielogazowy.

Jak powiedział na spotkaniu we Włodawie wiceminister sprawiedliwości dr Marcin Romanowski środki z Funduszu Sprawiedliwości pochodzą między innymi z kar grzywny zasądzanych przez sądy oraz pieniędzy wypracowanych przez więźniów.

– Przeznaczamy je na pomoc osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstw – mówił Romanowski. – Strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych niejednokrotnie są pierwsi na miejscu wypadków i udzielają j pomocy ofiarom. Dlatego tak ważne jest by sprzęt, którym dysponują był najwyższej jakości. Bardzo się cieszę, że Ochotnicza Straż Pożarna we Włodawie po raz kolejny otrzymała wsparcie z Funduszu Sprawiedliwości.

Z kolei, jak przekonują sami strażacy, nowy sprzęt zapewni bardziej efektywne i skuteczne udzielanie pomocy osobom poszkodowanym bezpośrednio na miejscu wypadku drogowego lub innego zdarzenia stanowiącego zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia ludzi. (a)