Furmańska jak nowa i bardziej stylowa

Dobiegły końca prace przy modernizacji odcinka ul. Furmańskiej, stanowiącego dojazd do kamienic stojących wzdłuż placu Zamkowego.


– Prace już odebrano. Wykonała je spółka KPRD Lublin, która udzieliła na nie 5 lat gwarancji. Zadanie to realizacja projektu z VIII edycji Budżetu Obywatelskiego D-14 „Poprawa funkcjonalności i estetyki części dzielnicy Stare Miasto w Lublinie”. Na projekt głosowało 215 osób – mówi Justyna Góźdź z biura prasowego Urzędu Miasta Lublin.

W ramach zrealizowanego remontu drogowcy najpierw sfrezowali stary asfalt z jezdni oraz rozebrali chodniki, a następnie wymienili wykruszone krawężniki na nowe i wykonali nowe nawierzchnie. Jezdnia pozostała asfaltowa, za to na ciągi piesze trafiła betonowa kostka brukowa w kolorze żółtym. To nawiązanie do już istniejącego rozwiązania na pozostałej części ul. Furmańskiej oraz sąsiedniej ul. Cyruliczej.

Prace objęły cały odcinek drogi stanowiący dojazd do posesji przy ul. Kowalskiej 8 do 16, Placu Zamkowym 2 do 10 oraz al. Tysiąclecia 5 i 5a. W praktyce roboty te można także traktować jako dopełnienie ubiegłorocznej rewitalizacji chodników na pobliskim skwerze.

Ostatecznie prace, w wyniku wzrostu cen na rynku usług budowlanych, były znacznie droższe od szacunków przyjętych przez autorów projektu do BO. Udało się je zrealizować, bo miasto wyłożyło na jego realizację dodatkowe środki.

– Koszt zadania wyniósł blisko 422 tys. zł brutto, z czego 350 tys. zł brutto w ramach środków z Budżetu Obywatelskiego, a pozostała kwota w ramach środków budżetowych – dodaje Justyna Góźdź.

Marek Kościuk