Gaz i prąd ze ścieków. Oszczędzają rocznie ponad 1,5 mln zł

Od kilku lat na terenie chełmskiej oczyszczalni ścieków działa biogazownia. Produkowany tu  biogaz i prąd pokrywa większość zapotrzebowania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, Zakładu Oczyszczania Miasta oraz samej oczyszczalni i laboratorium. Jak wskazują władze MPGK-u, w ubiegłym roku dzięki produkcji własnego gazu i prądu udało się zaoszczędzić przeszło 1,6 mln zł.

W latach 2011-2015 miejska oczyszczalnia ścieków na Bieławinie przeszła modernizację, której koszt wyniósł prawie 100 mln zł. W ramach przeprowadzonych wówczas prac modernizacyjnych wybudowano m.in. instalację do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

– Przed rokiem 2015 wszystkie media (woda grzewcza, energia elektryczna) były pobierane od zewnętrznych dostawców – mówi Jakub Oleszczuk, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Chełmie. – Układ zmodernizowanej oczyszczalni wprowadził całkowicie nowy element, czyli fermentację metanową osadów ściekowych, w zamkniętych komorach fermentacyjnych, której końcowymi produktami są woda, dwutlenek węgla i metan. Gaz i prąd pozyskujemy w procesie kogeneracji, czyli skojarzonej produkcja energii. W jednym procesie technologicznym – spalania biogazu – łączy wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła.

Na terenie chełmskiej oczyszczalni ścieków działają dwa kogeneratory, a każdy z nich może wyprodukować 190 kW mocy elektrycznej i jednocześnie 238 kW mocy cieplnej.

– Produkcja w jednym źródle energii cieplnej i elektrycznej to rozwiązanie, które podbija energetykę od dawna. Jest nie tylko efektywne, ale też ekologiczne, a rozwój kogeneracji w dużym stopniu przyczynia się do poprawy jakości powietrza. Częściowe zastąpienie produkcji ciepła opartej na węglu kamiennym biogazem, powoduje obniżenie emisji zanieczyszczeń (m.in. pyłu,) emitowanych przez źródła węglowe – wskazuje J. Oleszczuk.

W 2019 r. w oczyszczalni „wyprodukowano” 1 100 043 m sześc. gazu, 2020 r. – 1 100 167 m sześc., 2021 r. – 1 342 972 m sześc., 2022 r. – 1 225 316 m sześc. Biogaz po podaniu na instalację kogeneracji pozwolił na wyprodukowanie energii elektrycznej na poziomie 2 015 Mwh – w 2019 r., w 2020 r. – 2 034 MWh, 2021 r. – 2 738 Mwh i 2022 r – 2 415 MWh.

Prezes Oleszczuk zaznacza, że pozyskiwana w ten sposób energia przekłada się na oszczędności dla spółki, a finalnie także dla mieszkańców Chełma.

– Wyprodukowana energia pozwoliła na zaspokojenie zapotrzebowania energetycznego trzech zakładów spółki (Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, Zakładu Oczyszczania Miast i oczyszczalni wraz z laboratorium) na poziomie od 68 do nawet 90 proc. w skali miesiąca. W roku 2022 oszczędności dla mieszkańców jak i dla spółki z tytułu zmniejszenia zakupów energii na obiekty ZWIK (w tym taryfy dla wody i ścieków ) wyniosły 1 663 857,14 zł netto. Po siedmiu miesiącach roku 2023 już 1 040 705,71 zł netto – wskazuje J. Oleszczuk.

Dodatkową oszczędnością, jak zauważa prezes MPGK-u, jest stuprocentowe pokrycie energii cieplnej dla dwóch największych zakładów ZWIK oraz ZOM, co rocznie daje oszczędności na poziomie kilkudziesięciu tysięcy złotych. Ponadto w sierpniu bieżącego roku po montażu zasobników ciepłej wody użytkowej, uruchomiono węzeł podgrzewania, który ma przynieść spółce kolejne oszczędności na poziomie dodatkowych kilkunastu tysięcy złotych w skali roku. (w)

News will be here