Gdzie dodatki od wojewody?

Wojewoda przekazał pieniądze na dodatki dla pracowników domów pomocy społecznej. Pieniądze wypłacono pracownikom DPS w Kaniem i Chojnie Nowym, ale w Nowinach nie zobaczyli jeszcze ani grosza.

Na brak wypłat 600 zł (brutto) specjalnego dodatku od wojewody lubelskiego pracownicy DPS w Nowinach poskarżyli się w starostwie. – Pieniądze otrzymały wszystkie trzy DPS-y i rzeczywiście w Kaniem i Chojnie Nowym zostały już przelane na konta pracowników – mówi Jerzy Kwiatkowski, wicestarosta chełmski. – W tym tygodniu otrzymają je także pracownicy Nowin.

– Załoga DPS w Nowinach liczy prawie 150 osób a to dużo więcej niż w pozostałych DPS-ach, dlatego w Kaniem i Chojnie Nowym szybciej pieniądze zostały wypłacone – mówi Marcin Kopciewicz, dyrektor placówki. – Przygotowujemy listy, kierownicy dodatkowo naliczają nagrody na oddziałach i lada dzień będziemy puszczać przelewy.

Pieniądze otrzyma personel opiekuńczy. (bf)