Gdzie nie spojrzysz, tam historia

Podczas robót przy I Liceum Ogólnokształcącym natrafiono na pozostałości XIII- wiecznej osady przygrodowej. Eksponaty były płytko pod ziemią.

Przetarg na budowę parkingu i drogi pożarowej przy I Liceum Ogólnokształcącym wygrało Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Chełmie. Podczas prac robotnicy natrafili na historyczne przedmioty, w tym elementy ceramiki. Wezwano archeologów, którzy rozpoczęli swoje badania. Eksponaty znajdowały się płytko pod ziemią. Wiele wskazuje na to, że chodzi o pozostałości XIII-wiecznego warsztatu rzemieślniczego. Wiadomo, że w tej okolicy istniała w XIII wieku osada przygrodowa, gdzie mieszkały osoby związane z dworem Romanowiczów.

– Przed laty wskazano zasięg Chełma osadniczego i nie brano pod uwagę, że w tym miejscu była osada – mówi Paweł Wira, dyrektor chełmskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie. – Ale w przypadku Chełma, co krok, to nowe odkrycie i nowe wnioski. Znaleziska przy pierwszym ogólniaku potwierdzają, że i w tym miejscu mieliśmy do czynienia z osadnictwem.

Wśród znalezionych eksponatów są fragmenty bransoletek, ceramiki i narzędzi.

Prace archeologiczne w pobliżu I LO zostały zakończone. Teraz pora wybudować tam parking i drogę pożarową. (mo)