Geodeci ruszają w miasto

Jeszcze w sierpniu w Lublinie rozpocznie się proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków, a to oznacza, że do drzwi wytypowanych domów jednorodzinnych i budynków mogą zapukać geodeci, a właściciel ma obowiązek wpuścić ich na teren swojej posesji, czy budynku. Prace wykonywać będą pracownicy spółki GEORES z Rzeszowa wyposażeni w firmowe kamizelki i pismo z Urzędu Miasta o posiadanych uprawnieniach do wstępu na grunt wraz z danymi osobowymi i numerem dowodu. Dane te każdorazowo możemy zweryfikować telefonicznie pod numerem 81 466 2100 w Wydziale Geodezji UM Lublin, w godzinach 7.30-15.30.

– Praca geodetów to część aktualizacji prowadzonej przez Miasto Lublin ewidencji gruntów i budynków. Wykonawca, na nasze zlecenie, zweryfikuje w terenie sposób użytkowania nieruchomości. W przypadkach niezgodności, geodeci dokonają pomiarów oraz zaktualizują dokumentację. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w trakcie prowadzenia takich prac wykonawca pomiarów ma prawo wstępu na nieruchomości oraz do budynków. Dlatego bardzo prosimy mieszkańców o umożliwienie geodetom wykonania swojej pracy – mówi Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina ds. inwestycji i remontów.

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB) zostanie wykonana w oparciu o dane i materiały zgromadzone w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz pomiary uzupełniające, zgodnie z projektem modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Prace wykona wyłoniona w przetargu firma GEORES Sp. z o.o. z Rzeszowa.

Objęta modernizacją powierzchnia miasta Lublin to łącznie ponad 14,7 tys. ha (7314 ha terenów zabudowanych i zurbanizowanych, 5339 ha użytków rolnych, 1711 ha terenów zadrzewionych i zakrzewionych), 69 147 działek, 46 021 budynków i 114 257 samodzielnych lokali. Geodeci nie odwiedzą wszystkich adresów w Lublinie, ale jedynie wyselekcjonowane do aktualizacji, na podstawie ortofotomapy lotniczej, miejsca. Zaktualizowane informacje posłużą następnie do opracowania projektu operatu opisowo-kartograficznego, który zostanie wyłożony do publicznego wglądu. Do projektu operatu mieszkańcy będą mogli zgłaszać uwagi.

Urzędnicy przypominają, że w trakcie prowadzenia prac wykonawca pomiarów ma prawo wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami. Właściciele lub inne osoby władające nieruchomością, powinni umożliwić wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych. Geodeci wchodząc na czyjąś nieruchomość pokażą mieszkańcom pisemną informację z Urzędu Miasta Lublin o posiadanych uprawnieniach do wstępu na grunt, zawierającą dane osobowe wraz z numerem dowodu osobistego oraz będą wyposażeni w kamizelki odblaskowe z nazwą firmy. Można zweryfikować osoby wykonujące pomiary telefonicznie pod numerem 81 466 2100 w Wydziale Geodezji, w godzinach 7.30-15.30.

Pomiary rozpoczną się jeszcze w tym miesiącu i potrwają pół roku. Opr. ZM

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here