Główny trotuar rozpada się

– Główny chodnik w mieście, ciągnący się wzdłuż ul. Okrzei, w wielu miejscach się rozpada i zapada – alarmuje radny Lech Berezowski. – Zorganizujemy spotkanie z samorządem powiatu w celu ustalenia sposobu trwałego rozwiązania problemu – odpowiadają władze Krasnegostawu, zaznaczając, że chodnik i ul. Okrzei są w zarządzie powiatu.

Na ostatniej sesji Rady Miasta Krasnystaw Lech Berezowski złożył interpelację w sprawie chodnika przy ul. Okrzei. – Od kilku dni pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych naprawiają ten chodnik na wysokości Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a takie naprawy wykonywane są tu coraz częściej, bo chodnik w wielu miejscach się rozlatuje na całym odcinku od ul. Chmielnej, aż po komendę policji – mówił Berezowski. – Przyczyną zapadnięć jest zapewne nieszczelna kanalizacja burzowa – zasugerował.

W odpowiedzi Robert Kościuk, burmistrz Krasnegostawu, przypomniał, że Okrzei to droga powiatowa, dlatego wszelkie uwagi w tej sprawie zostaną przekazane do starostwa. Jednocześnie podkreślił, że koszt przebudowy ul. Okrzei wraz z wymianą chodników, szacowany jest na kilkadziesiąt milionów złotych.

– Inwestycja będzie możliwa do zrealizowania po opracowaniu projektu budowlanego i pozyskaniu dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. W powyższym zakresie konieczna jest ścisła współpraca samorządów miasta i powiatu – komentuje Kościuk.

Renata Stangryciuk, sekretarz miasta Krasnystaw, dodaje, że planowane jest zorganizowanie spotkania z samorządem powiatu w celu ustalenia sposobu „trwałego rozwiązania problemu”. (kg)

News will be here