Gmina Chełm, animator kultury i opiekun środowisk twórczych…

6 grudnia w Galerii Sztuki Współczesnej OWIK w Uhrze odbył się wernisaż wystawy członków Oddziału Chełmskiego Związku Plastyków Artystów Rzeczypospolitej Polskiej.

Swoje prace wystawiało dziesięcioro artystów-plastyków grupy „W DRODZE”: Renata Boguszewska, Ireneusz Boguszewski, Alicja Brzozowska-Szuszlak, Aleksandra Borowiec, Anna Bronicka, Iwonna Drozd, Teresa Chomik-Kazarian, Oganes Kazarian, Ryszard Mielniczuk i Piotr Tymochowicz. Tradycyjnie już impreza rozpoczęła się koncertem, w tym roku Zespół I TO I OWO z Żółtaniec wokalnie i muzycznie wprowadził wszystkich w nastrój jesienny.

Następnie głos zabrali prezes ZPARP Iwonna Drozd, przedstawiając artystów i przekazując gminie prace w dowód wdzięczności za współpracę, wójt Wiesław Kociuba podziękował za dar oraz zwrócił uwagę na historyczną ważność Uhra, jako miejsca propagującego kulturę dawniej i dziś. Jagoda Barczyńska, krytyk sztuki, scharakteryzowała wystawę, mówiąc o wartościach artystycznych i emocjonalnych prezentowanych dzieł i na koniec poseł RP Anna Dąbrowska-Banaszek przekazała swoje wrażenia o wartościach społecznych, jakie niosą ze sobą takie spotkania. Oczywiście nie mogło tego dnia zabraknąć Św. Mikołaja, który przyniósł ze sobą prezenty dla wszystkich gości, bańki szczęścia i słodkie pierniczki.

Gmina Chełm, współorganizator wystawy i wydawca katalogu, od lat stawia działania kulturalne wśród priorytetowych obszarów działalności. Mają ogromne znaczenie społeczne, spajają społeczności lokalne, budują poczucie tożsamości, dumy i przynależności. Są obszarem aktywności społecznej, wyrażania siebie, samorozwoju. Gmina oprócz własnych placówek, wspiera działalność organizacji formalnych i nieformalnych. Od 1993 roku rozwija się współpraca Gminy ze Związkiem Plastyków Artystów RP, Domem Pracy Twórczej oraz nowo powstałą Galerią OWIK w Uhrze.

Lokalni twórcy, którzy wybrali Gminę Chełm jako miejsce do twórczości i życia, wrośli już na dobre w społeczność. Wieloletnia współpraca zaowocowała organizacją kilkunastu warsztatów twórczych w randze ogólnokrajowej i międzynarodowej. Gościnność i wizja tworzenia czegoś ponadlokalnego sprawiła, że uczestniczyli w nim wartościowi, otwarci, z fascynującymi osobowościami i spojrzeniem na świat artyści.

Tworzyli tu niepowtarzalny klimat, byli rozpoznawalni, ponieważ oprócz pracy twórczej prowadzili działalność pedagogiczną na wszystkich szczeblach szkół na terenie gminy. Odbywały się w szkołach lekcje plastyki pod kierunkiem artystów, spotkania autorskie, a także dzieci i młodzież gościli w trakcie trwania warsztatów w Domu Pracy Twórczej w Uhrze.

Organizowano wystawy tematyczne, np. Mistrz i Uczeń, Akcja Plastyczna Radość, które były świadectwem troski o rozwijanie wrażliwości plastycznej i umiejętności twórczej dzieci i młodzieży. Inwestycja w kulturę, w młodych Polaków, to wielka, potwierdzona i sprawdzona przez wieki w historii Polski, inwestycja w przyszłość naszego narodu. Prowadzona odpowiednio, mądrze, na przykład tak, jak robi się to w Gminie Chełm, uchroni nas przed zerwaniem więzi pokoleniowej oraz utratą i zagubieniem tych wartości, które przez wieki kształtowały wszystkie pokolenia Polaków.

Członkowie Grupy „W Drodze”, wspólnie z Gminą Chełm podejmują te wszystkie działania w kontekście polskiego dziedzictwa narodowego, w poczuciu pełnej odpowiedzialności za ochronę, przechowywanie, tworzenie i pomnażanie dorobku kulturowego ich ,,małej ojczyzny”, za edukację kulturalną dzieci i młodzieży, za artystyczny rozwój samych siebie i grupy twórczej, do której należą.