Gmina jak plac budowy

W gminie Leśniowice trwa szereg inwestycji – remonty świetlic, urzędu, ośrodka kultury i dróg. Pierwsze w tym roku zakończone zadanie to przebudowany prawie półkilometrowy odcinek drogi w Wierzbicy.

Urzędnicy dokonaliśmy odbioru pierwszej inwestycji drogowej realizowanej w tym roku tj. budowę drogi gminnej w Wierzbicy. Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości 426 m i szerokości 3,5 m, zjazdów, poboczy oraz oznakowania. Wartość inwestycji to 565 817,50 zł w tym 337 820,91 zł to dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Transportowo Handlowo Usługowe z siedzibą w Lublinie. Nowy odcinek drogi oznacza większe bezpieczeństwo w ruchu drogowym dla okolicznych mieszkańców, w tym rolników dojeżdżających do pól ciężkim sprzętem.

Szereg inwestycji na ukończeniu

W gminie Leśniowice wkrótce będzie dużo więcej odbiorów, bo realizowanych jest tam obecnie dużo więcej przedsięwzięć. Dobra wiadomość jest m.in. dla mieszkańców Dębiny. W miejscowości tej na ukończeniu jest budowa świetlicy wiejskiej (będą z niej korzystać także mieszkańcy Kasiłanu) wraz z placem zabaw i zagospodarowaniem otoczenia. Mieszkańcy Dębiny zyskają również nową drogę, na którą czekali wiele lat.

Nowa świetlica w Dębinie jest częścią wielkiego projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynków mienia komunalnego gminy Leśniowice wraz z budową świetlicy wiejskiej w Dębinie”. Jego zakres obejmuje docieplenie budynku komunalnego w Kumowie Majorackim, strażnicy OSP w Sielcu, świetlicy w Majdanie Leśniowskim oraz części budynku Urzędu Gminy Leśniowice. Ponadto projekt zakłada też m.in. wymianę okien, drzwi i grzejników, izolację fundamentów i wykonanie opasek w tych budynkach, a także wymianę ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Alojzowie. Wszystkie te prace trwają od ubiegłego roku i są na ukończeniu. Wartość zadania dofinansowanego z „Polskiego Ładu” to ponad 3 mln zł.

Jednocześnie trwa też przebudowa siedziby Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach, także dofinansowana z „Polskiego Ładu”. Prace mają zakończyć się już po wakacjach. (mo, fot FB UG Leśniowice)

News will be here