Gmina pełna talentów [GALERIA]

Miłośnicy kultury, tradycji oraz sztuki zgromadzili się licznie na wernisażu wystawy „Pod kraśniczyńskim niebem” połączonym z prezentacją dorobku Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Kraśniczyn.

Impreza odbyła się w niedawno powstałym Domu Kultury w Kraśniczynie. Na wystawie „Pod kraśniczyńskim niebem” prezentowane są prace wykonane przez lokalne artystki z grupy plastyczno-rękodzielniczej „Wena-art” działającej przy DK pod opieką Magdaleny Wróbel, a także dzieła artystek ze Stowarzyszenia Twórców Kultury „Paleta”, działającego pod kierunkiem Bronisławy Żuk.

Nie mniej ważna, podczas uroczystości, była prezentacja dorobku Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Kraśniczyn. Działające w nich panie od lat pracują nad zachowaniem tradycji, rękodzieła i kulinariów, które są nieodłączną częścią życia wiejskiego. Na wydarzeniu można było zobaczyć różnorodne wyroby artystyczne oraz degustować tradycyjne potrawy. Spotkanie było też okazją do wymiany doświadczeń i inspiracji między paniami z różnych wsi. W części artystycznej wystąpiła skrzypaczka Julia Sobstyl. Patronat nad wydarzeniem sprawowała wójt gminy Kraśniczyn Monika Grzesiuk. Organizatorzy składają też podziękowania dla pań z LGD „Krasnystaw Plus”: Doroty Sawy oraz Anny Maciuk za wsparcie na każdym etapie realizacji projektu, dla pań z grup artystycznych „Paleta” oraz „Wena-art.” oraz wszystkim członkiniom KGW z gminy Kraśniczyn.

Wydarzenie odbyło się w ramach zadania: Zakup wyposażenia (zastawy stołowej) dla Domu Kultury w Kraśniczynie finansowanym ze środków PROW 2014-2020 w ramach projektu grantowego LGD „Krasnystaw PLUS” pn. „Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez rozwój potencjału organizacji pozarządowych na obszarze LGD”. Projekt realizowany był w okresie od czerwca do końca września 2023 r., a kwota dofinansowani wyniosła 15 415 zł. Zakres grantu obejmował zakup zastawy stołowej oraz organizację spotkania integracyjnego dla społeczności lokalnej. (kg)

News will be here