Gmina Stary Brus z historycznym budżetem

Niemal 19,5 mln zł wyniesie tegoroczny budżet gminy Stary Brus. Samorząd, który w wielu rankingach uznawany był za jeden z najbiedniejszych w kraju, w tym roku na same inwestycje wyda więcej, niż wynosił cały budżet w 2022 roku. To zasługa skutecznie pozyskanych środków z Polskiego Ładu.

Dochody na poziomie 19,5 mln zł i wydatki sięgające niemal 22 mln zł to tegoroczny budżet gminy Stary Brus. Z tego ponad 12,5 mln zł władze wydadzą na inwestycje. Ta mała gmina jeszcze nigdy w historii nie mogła się pochwalić tak wieloma zadaniami, które zostaną zrealizowane w tak krótkim czasie.

– W 2023 roku kończymy kilka ważnych i kosztownych inwestycji, współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych. Przed nami ogrom pracy, ale wierzymy, że z efektów nasi mieszkańcy będą zadowoleni – mówi wójt Paweł Kołtun. – Większość planowanych na przyszły rok zadań inwestycyjnych będzie współfinansowana z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” lub funduszy unijnych. Chcemy m.in. dokończyć budowę dróg w Mariance, Kołaczach i Wołoskowoli. Radni zabezpieczyli na ten cel w budżecie ponad 4,4 mln zł, z czego 3,6 mln zł to pieniądze z „Polskiego Ładu”.

Na remont i modernizację oczyszczalni ścieków w Starym Brusie mamy ponad 2,3 mln zł. W tym przypadku dofinansowanie z „Polskiego Ładu” będzie wynosić 1,9 mln zł. Podobną kwotę z tego samego źródła chcemy wykorzystać na modernizację ujęcia wody w Wołoskowoli. Koszt całego zadania przekracza 2,1 mln zł. W tym roku bardzo dużo pracy włożymy również w poprawę jakości dróg w naszej gminie. Mam na myśli budowę drogi Lubowierz – Dominiczyn o wartości ponad 2 mln zł, z czego wkład własny wyniesie nas tylko ok. 100 tys. zł. Przy pisaniu projektów nie skupialiśmy się tylko i wyłącznie na środkach rządowych, ale starliśmy się też korzystać z wszystkich możliwych źródeł finansowania.

Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na przykład pozyskaliśmy ponad 0,8 mln zł na zakończenie rozbudowy ujęcia wody w Starym Brusie, połączonej z budową sieci wodociągowej, co w sumie będzie kosztować ponad 1,6 mln zł. Z tego samego źródła otrzymaliśmy dotację na budowę nowoczesnej infrastruktury rekreacyjnej w postaci altany w Wołoskowoli. Koszt tego zadania sięga prawie 80 tysięcy złotych, w tym ponad 50 tysięcy złotych dotacji z PROW, którą gmina pozyskała za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Poleska Dolina Bugu”. Umowa z wykonawcą robót jest już podpisana, a cała inwestycja ma być zrealizowana w tym roku. Patrząc po ilości i wartości tych zadań śmiało można mówić o historycznym zastrzyku gotówki, który pozwoli na znaczny rozwój naszej gminy – uważa Kołtun. (bm)

News will be here