Gmina w projekcie Kolej Plus

Wola Uhruska przystąpi do wielkiego rządowego programu Kolej Plus. Chodzi o rewitalizację linii Chełm – Włodawa, której modernizacja ma się skończyć za 8 lat i według wstępnych szacunków pochłonie 230 mln zł.

Na poniedziałkowej (10 sierpnia) nadzwyczajnej sesji rady gminy podjęto uchwałę o wyrażeniu woli do współpracy partnerskiej z kilkoma innymi samorządami, co ma zaowocować rewitalizacją linii kolejowej Chełm – Włodawa. Uchwała była konieczna m.in. po to, by można było zabezpieczyć pieniądze na opracowanie koncepcji tejże inwestycji, na co potrzeba ok. 400 tysięcy bez podatku VAT.

Dobra wiadomość dla mieszkańców jest taka, że samorządy, które przystąpią do projektu, będą musiały pokryć jedynie 15 procent wartości, bo 85 procent środków przeznaczy na to skarb państwa. Inwestycją zainteresowane są oprócz Woli Uhruskiej: miasto i gmina Włodawa, starostwo powiatowe we Włodawie i w Chełmie, miasto i gmina Chełm, gmina Ruda-Huta oraz samorząd województwa lubelskiego.

Ta dziewiątka będzie musiała pokryć piętnaście procent wszystkich kosztów rewitalizacji, która – według wójta Woli Uhruskiej Jana Łukasika – może znacząco przyczynić się do rozwoju gospodarczego tych terenów. – Jesteśmy gminą peryferyjną i zaściankową, więc musimy chwytać się każdej szansy. Uważam, że powinniśmy zaryzykować i wejść w ten projekt. Jego realizacja jest niezwykle ważna chociażby do powstania planowanej w okolicach Hańska kopalni węgla kamiennego, ale nie tylko, bo interes w tym mają choćby nasze nadleśnictwa – przekonywał wójt.

Takim hurraoptymistą nie był już wiceprzewodniczący rady Tadeusz Pawłowski, który bardzo sceptycznie podchodził może nie do samego pomysłu, co do szans na jego realizację. Swoje obawy wyrażali też Mariusz Karpowicz i Zdzisław Dąbrowski, ale nikt nie chciał być „hamulcowym” tej inwestycji, więc uchwała została przyjęta. (bm)