Gmina Wierzbica. Nowe rozdanie

Nowa wójt i nowa rada gminy Wierzbica, fot. UG Wierzbica

Ustępująca wójt Wierzbicy Bożena Deniszczuk podziękowała za ostatnie lata i złośliwie życzyła by nowa władza zrobiła „chociaż tyle, co ustępująca”. A nowa wójt Anna Flisiuk podziękowała ustępującej wójt za pracę i poświęcenie. Podczas inauguracyjnej sesji wybrano prezydium Rady Gminy.

Pierwsza sesja Rady Gminy Wierzbica nowej kadencji odbyła się 7 maja. Chociaż nie jest to zwyczajem to pojawiła się na niej była wójt, Bożena Deniszczuk. – Miałam zaszczyt pracować z radnym i mieszkańcami przez ostatnie pięć lat. Pokazaliśmy, że przez ten czas trudnej kadencji można przy zgodzie i współpracy zrobić bardzo wiele – mówiła wójt trochę zaklinając rzeczywistość, bo zgody i współpracy często brakowało, co miało swoje odzwierciedlenie w wyniku wyborów. Była wójt mówiła o pozostawieniu trzech inwestycji w toku i siedmiu, na które gmina uzyskała promesy. – Życzę państwu i pani wójt abyście dokonali przynajmniej tego, co ustępująca rada i samorząd w tej kadencji. Serdecznie dziękuję wszystkim za wsparcie i życzę powodzenia – zakończyła.

Od nowej wójt, Anny Flisiuk, dostała kwiaty i słowa podziękowania za pracę i poświęcenie dla gminy. Chociaż w poprzedniej kadencji obie panie czasami mocno się ze sobą ścierały. Chociaż nie zabrakło kurtuazji i miłych gestów, to po sesji komentowano, że wreszcie skończyły się czasy despotyzmu w gminie.

Podczas pierwszej sesji wybrano prezydium rady. Przewodniczącym został Stanisław Szpeflik, a jedynym wiceprzewodniczącym Krzysztof Kowalski. (bf, fot. UG Wierzbica)

News will be here