Gmina Wojsławice. Nowe prezydium i podwyżki dla radnych oraz wójta

Podczas sesji nowo wybrani radni odebrali akty powołania

Radni gminy Wojsławice jednogłośnie wybrali na swojego przewodniczącego Adama Łopockiego, a na wiceprzewodniczące Krystynę Radomską i Elżbietę Furmaniuk. Byli też jednomyślni uchwalając sobie wyższe diety i wynagrodzenie dla wójta Henryka Gołębiowskiego.

Na sesji inaugurującej nową kadencję zaprzysiężono Henryka Gołębiowskiego na wójta gminy Wojsławice. Radni również otrzymali zaświadczenia o wyborze i złożyli ślubowania. Aby formalności stało się zadość wybrano też prezydium Rady Gminy Wojsławice. Kandydatów na przewodniczących zgłoszono dwóch – Adama Łopockiego i Krystynę Radomską, która jednak nie wyraziła zgody na kandydowanie na tę funkcję, ustępując pola Łopockiemu. W głosowaniu tajnym radni jednogłośnie opowiedzieli się za tym, aby Łopocki stanął na czele rady i uchwałę w sprawie jego wyboru także podjęli jednomyślnie. Przypomnijmy, że Adam Łopocki przewodził już Radzie Gminy Wojsławice w kadencji 2014-2018. W poprzednich wyborach samorządowych nie dostał się do rady, za to teraz do niej powraca i to znowu w roli przewodniczącego. Wiceprzewodniczącymi Rady Gminy Wojsławice jednogłośnie wybrano Krystynę Radomską i Elżbietę Furmaniuk.

Na początek podwyżki

W porządku obrad pierwszej sesji znalazły się też punkty dotyczące podwyżek diet radnych oraz wynagrodzenia wójta Gołębiowskiego (ostatnie uchwały w tych sprawach podejmowano pod koniec 2021 r.). Radni jednogłośnie uchwalili, że diety będą otrzymywali w formie miesięcznego ryczałtu: przewodniczący rady – 1800 zł (poprzednio 1 500 zł), wiceprzewodniczące rady – 1000 zł (poprzednio 750 zł), przewodniczący komisji – 900 zł (poprzednio 750 zł), pozostali radni – 750 zł (poprzednio 600 zł).

Wynagrodzenie wójta radni również jednomyślnie uchwalili w kwocie 19 470 zł, podczas gdy poprzednio było to 16 750 zł (obie kwoty podane brutto).

Podczas sesji wybrano jeszcze przewodniczących i zastępców komisji Rady Gminy Wojsławice. Przewodniczącym komisji rewizyjnej został Grzegorz Łoś, komisji gospodarczo-finansowej – Monika Mielniczuk, komisji społecznej – Magdalena Skiba-Sołdaczuk, natomiast komisji skarg, wniosków i petycji – Zbigniew Rymarski. (mo, fot. UG Wojsławice)

News will be here