Gotowi na pożar

Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej z Busówna wygrali międzygminne zawody sportowo-pożarnicze, które odbyły się 20 maja w Sawinie. W kategorii drużyn kobiecych wygrała OSP z Pniówna, wśród Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych najlepsze rezultaty uzyskały OSP z Wierzbicy (dziewczęta) i OSP z Sawina (chłopcy).


Zawody, do których przystąpiło 10 drużyn OSP oraz 8 drużyn MDP zostały rozegrane w dwóch konkurencjach: sztafeta pożarnicza 7 x 50m z przeszkodami i ćwiczenie bojowe. Poszczególne drużyny klasyfikowane były w układzie gminnym i międzygminnym. Spośród drużyn z gminy Sawin 1. miejsce zajęła OSP z Czułczyc przed Bukową Wielką, Sawinem i Wólką Petryłowską. Wśród MDP chłopców pierwsze miejsce przypadło drużynie z Sawina a drugie z Czułczyc. Konkurencji w swojej kategorii nie miała drużyna MDP dziewcząt.

Spośród drużyn z gminy Wierzbica pierwsze miejsca zajęła OSP z Busówna przed Syczynem, Olchowcem, Wierzbicą i Pniównem. Wsród MDP chłopców najlepiej wypadła drużyna z Syczyna przed Pniównem, Wierzbicą. Drużyny OSP kobiet i MDP dziewcząt nie miały konkurencji.

Zwycięskie drużyny nagrodzono pucharami pucharami, dyplomami oraz medalami. (reb)