Goździki i rajstopy ożywiły sesję

Radny Karpowicz rozdaje paniom goździki i rajstopy

Dokładnie o 16. skończyła się czwartkowa sesja Rady Gminy w Woli Uhruskiej. Trwające 6,5 godziny obrady były jednymi z najbardziej spokojnych i jednogłośnych w kadencji, bo większość z ośmiu uchwał podjęto jednogłośnie. Najważniejsze informacje dla mieszkańców to te dotyczące wprowadzenia limitu na odstawianie odpadów zielonych i gruzu oraz zmiany w okręgach wyborczych.

Tuż przed sesją radny Mariusz Karpowicz postanowił wprowadzić nieco humoru i korzystając z tego, że posiedzenie zwołano w Dniu Kobiet, przygotował dla wszystkich pań upominki rodem z PRL-u. Każdej obecnej na sali wręczył po czerwonym goździku i opakowaniu… rajstop. Gdy śmiechy ucichły, właściwe obrady rozpoczęły się od wystąpienia wicewójta Leszka Jóźwiaka, który zdał relację z tego, czym wójt zajmował się od czasu ostatniego posiedzenia. Następnie głos zabrali komendanci placówek SG w Woli Uhruskiej i Zbereżu, posterunku policji w Woli Uhruskiej oraz prezes OSP omawiając stan bezpieczeństwa w gminie w 2017 roku. Bardzo dużo było interpelacji. Zaczęła Teresa Kościuk apelując o wycięcie zakrzaczeń przy drodze Uhrusk-Łukówek, które ograniczają widoczność akurat na zakręcie. Wiceprzewodniczący Marian Łubkowski postulował o utworzenie „Programu budowy dróg gminnych” i wyasygnowanie nań corocznie ok. 0,5 mln zł i, już po raz któryś z kolei, opracowanie i wydanie przez GOSiR harmonogramu zadań na nadchodzący sezon turystyczny. Najwięcej interpelacji złożył Tadeusz Pawłowski. Radny z Bytynia pytał wójta o stan projektów, które złożyła gmina, o usuwanie azbestu, poprosił o informację o dochodach podatkowych z poszczególnych sołectw, zapytał o zwolnienia podatkowe, chciał wiedzieć, czy jest inwestor zainteresowany zakupem byłej huty szkła w Woli Uhruskiej, jak wygląda program szkoleniowy, do którego przystąpił Urząd Gminy. Na koniec radny wyraził swoją dezaprobatę na temat planowanej budowy ogrodzenia wzdłuż Bugu przeciwko ASF, zapytał, czy wobec kolejnego braku zainteresowania rządzących utworzeniem przejścia granicznego wójt nadal będzie dążył do jego budowy, a do komendanta placówki SG zwrócił się z pytaniem, czy ma on jakiekolwiek środki przeznaczone na naprawę dróg. Stanisław Typiak przyznał, że został przez mieszkańców Nadbużanki „postawiony pod pręgierzem”, a to z tego względu, że obecnie panująca władza nie patrzy przychylnym okiem w ich stronę i nie planuje tam żadnych inwestycji. Radny wyraził też ubolewanie nad tym, że po jego zabiegach przekazanie rampy kolejowej w Woli Uhruskiej było na wyciągnięcie ręki, a tymczasem inwestycja wciąż jest odkładana w czasie. Mariusz Karpowicz, niejako z przyzwyczajenia, wspomniał o konieczności remontu drogi na Starym Stulnie, a obecnego na sesji komendanta SG w Woli Uhruskiej poprosił, by podlegli mu funkcjonariusze nie gnębili mieszkańców zbyt skrupulatnymi kontrolami. Tadeusz Niewiadomski zapytał, czy planuje się selekcję populacji dzików, bobrów i łosi; zgłosił też problem niedziałającego oświetlenia w połowie swojej miejscowości. Sołtys Woli Uhruskiej, Radosław Lipert zwrócił uwagę na problem mieszkanki ul. Ogrodowej, która nie ma dojazdu do posesji; przychylił się też do wniosku S. Typiaka, by Nadbużankę potraktować kompleksowo i zbudować tam sieć ulic jeśli nie z asfaltu to z kostki brukowej. Sołtys z Uhruska, Ewa Pręciuk zapytała kierownika posterunku w Woli Uhruskiej, czy jego podwładni koniecznie muszą karać mandatami rolników, którzy do ciągników mają podczepione szerokie maszyny. Interpelacje zakończył przewodniczący Marek Kuszneruk, prosząc o wiosenny przegląd i naprawę ubytków w chodnikach.
Następnie radni przyjęli pakiet uchwał. Zgodzili się na zmiany w systemie śmieciowym polegające na ograniczeniu odstawiania do punktu selektywnej zbiórki odpadów frakcji zielonej oraz gruzu i odpadów budowlanych. Roczny łączny limit na jednego mieszkańca będzie wynosił 30 kg, a jego przekroczenie będzie skutkowało dodatkową dopłatą. Kolejnymi punktami były podział gminy na okręgi i obwody wyborcze. Najważniejszą zmianą było przydzielenie Majdanu Stuleńskiego do Stulna i Małoziemiec. Potem przyszedł czas na ustalenie trybu rozliczania dotacji dla szkół, uchwalenie programu opieki na zwierzętami bezdomnymi (10 tys. zł), udzielenie dotacji (6.5 tys. zł) na szynobus kursujący w lecie na trasie Chełm-Włodawa oraz zmiany w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie. (bm)

Marian Łubkowski interpeluje o utworzenie „Programu budowy dróg gminnych”.