Granat wśród śmieci

Pociski, łuski od broni czy granat. Militaria wśród śmieci nie dziwią już pracowników linii sortowniczej Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Srebrzyszczu. Raz było tak groźnie, że konieczna była ewakuacja.

Ludzie wyrzucają do śmietnika przeróżne przedmioty. Najwięcej wiedzą o tym pracownicy Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu chełmskiego w Srebrzyszczu (gmina Chełm). Niewiele już budzi ich zdziwienie. Na linię sortowniczą trafiają na przykład pierwsze egzemplarze polskich magnetofonów, stare radia, telewizory, czasopisma czy książki, które byłyby niezłą gratką dla kolekcjonerów. Pracownikom Zakładu czasem żal, że takie przedmioty „z duszą” kończą na wysypisku. Największą sensacją bywają militaria. Nic dziwnego, że budzą emocje wśród pracowników. Niektóre niewypały mogą przecież stwarzać zagrożenie.
– Do ciekawych, niecodziennych przedmiotów, które zostały znalezione na linii sortowniczej przez naszych pracowników, należy zaliczyć militaria – potwierdza Tomasz Pomiankiewicz, zastępca dyrektora ds. marketingu i handlu ZPOK w Srebrzyszczu. – Zdarzają się łuski od broni różnego kalibru. Wysegregowano między innymi dużych gabarytów łuskę pocisku artyleryjskiego z okresu drugiej wojny światowej.
Największe emocje wywołało odnalezienie granatu bojowego z czasu ostatniej wojny. Wyglądał naprawdę groźnie. Został wstępnie zabezpieczony przez pracowników. Wezwano patrol saperski. Konieczna była ewakuacja personelu.

Śmieciowy rekord

Dziwne przedmioty znajdowane są częściej, bo z roku na rok rośnie też ilość przyjmowanych odpadów komunalnych do ZPOK w Srebrzyszczu. W 2016 roku po raz pierwszy przekroczyła ona 30 000 ton rocznie (dokładnie 30.565,88t). Dla porównania, dziesięć lat wcześniej, w 2006 r., czyli w pierwszym roku działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Chełmie, liczba śmieci wyniosła ponad 18 000 ton. To ogromna różnica, świadcząca o tym, że w ostatnich latach produkujemy prawie dwukrotnie więcej śmieci. Wskazane ilości odpadów pochodzą z regionu Chełm, obejmującego Chełm, Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Rejowiec oraz gminy: Białopole, Chełm, Dorohusk, Dubienka, Hrubieszów, Kamień, Leśniowice, Rejowiec Fabryczny, Ruda-Huta, Sawin, Uchanie, Wierzbica, Wojsławice, Wola Uhruska i Żmudź. Liczba mieszkańców regionu Chełm wynosiła w 2014 roku prawie 164 tysiące. W Zakładzie w Srebrzyszczu nie znają dokładnej liczby osób, od któryvh faktycznie odbierane są odpady. Szacuje się, że przeciętny mieszkaniec regionu Chełm produkuje rocznie 230 kg śmieci.
– Od dłuższego czasu obserwujemy systematyczny wzrost ilości przyjmowanych odpadów – mówi wicedyrektor Pomiankiewicz. – Miesięcznie przyjęcie odpadów waha się od 1 900 ton do ponad 3 000 ton. W zimowych miesiącach ilość odpadów jest mniejsza. Wzrastająca ilość odpadów nie stanowi dla instalacji zagrożenia, ponieważ istniejąca wydajność gwarantuje przetworzenie wszystkich dostarczanych odpadów. Stosowana technologia jest zgodna z aktualnymi wymogami prawa i nie ma potrzeby jej zmiany. Przetwarzanie odpadów odbywa się przy zastosowaniu następujących procesów: segregacja odpadów, odzysk surowców wtórnych, produkcja paliwa alternatywnego, stabilizacja biologiczna odpadów, składowanie odpadów po procesie ich biologicznej stabilizacji oraz przyjmowanie i wysyłka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do specjalistycznych zakładów recyklingu. (mo)