„Hakuna Matata” przy kolacji

Świeżo oddana po remoncie stołówka Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej to nie tylko studencka jadłodajnia, ale również nowe miejsce na artystyczno-kulturalnej mapie Lublina

Świeżo oddana po remoncie stołówka Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej oferuje dużo więcej niż tylko żywienie studentów. Od listopada br. do końca stycznia 2020 wnętrza akademickiej „Trójki” będą miejscem integracyjnych zajęć o tematyce międzykulturowej dla żaków obcojęzycznych.


Program „Hakuna Matata” został opracowany przez Centrum Promocji UMCS i grupę studentów zagranicznych uczelni. Jego ideą jest stworzenie wspólnej platformy, w ramach której żacy mogą integrować się oraz poznawać różne kultury i tradycje. Poprzez swój udział w projekcie członkowie środowiska akademickiego Lublina będą mieć możność rozwijania umiejętności interpersonalnych czy językowych.

Nie obejmuje to wyłącznie studentów – inicjatywa jest adresowana również do pracowników dydaktycznych UMCS. Podczas tematycznych spotkań uczestnicy będą posługiwać się językiem angielskim. Oczekiwana w trakcie zajęć przyjazna, nieformalna atmosfera pozwoli im przełamywać bariery komunikacji oraz oswajać się z konwersacją w języku obcym.

Projekt „Hakuna Matata” (w języku suahili: „nie martw się, bądź szczęśliwy!”) ułatwia dołączenie do wielokulturowej społeczności UMCS, w której tutejsi studenci z całego świata podzielą się swą wiedzą i doświadczeniem.

– Na cyklicznych spotkaniach w „Trójce” nie zabraknie ciekawych rozmów, prezentacji talentów, potraw narodowych i innych atrakcji. Inicjatywa ma na celu szeroko rozumianą integrację. Chcemy, by przebiegała w atmosferze zrozumienia, uśmiechu i przyjaźni, stąd właśnie nazwa tego projektu – mówi Suraj Paul Kalva z Indii, pomysłodawca i organizator przedsięwzięcia. Pomagają mu Santharam Anagha i Imad Bendahmane – współorganizatorzy. W skład międzynarodowego zespołu wchodzą ponadto: Brian Chaggu, Malik Mohamed Hassan, Yulina Fedyniak, Aznil Nawawi, zagraniczni studenci UMCS.

Co-working space

Tak w odnowionej stołówce mówi się o przestrzeni, w której odbędzie się 7 wydarzeń z tego cyklu – to kolejne czwartki. Pierwszy już 21 listopada w godz. 19-20.30. Zatytułowano go „Kick Start!” (ang. Na dobry początek…) i będzie to wieczór integracyjny, podczas którego zebrani zapoznają się z ideą i metodologią projektu oraz tematyką dalszych spotkań. Wydarzenie ma na celu przełamać lody pomiędzy uczestnikami oraz umożliwić im bliższe poznanie się w trakcie rozmaitych gier interpersonalnych.

Drugie listopadowe spotkanie (28 bm.) – zatytułowane „Childhood” (Powrót do dzieciństwa) – będzie przywoływać beztroskie lata młodości. Uczestnicy porównają między sobą czasy swojego dzieciństwa. Opowiedzą za czym najbardziej tęsknią z owych lat, skonfrontują też okres swoich najmłodszych lat z pokoleniem dzieci XXI w.

5 grudnia „Food Festival” (Międzynarodowa uczta) – czyli okazja do spróbowania i porównania potraw z różnych części świata. Uczestnicy przyniosą przygotowane przez siebie potrawy, charakterystyczne dla krajów ich pochodzenia. Wezmą również udział w zabawach opartych na tematyce jedzenia.

12 grudnia, tuż przed Bożym Narodzeniem odbędzie się integracyjne Christmas Party (Świąteczne spotkanie). Zebrani opowiedzą o celebrowaniu świąt w swoich krajach. Planuje się wspólne dekorowanie „Trójkowej” choinki oraz śpiewanie świątecznych piosenek.

Pozostałe planowane eventy

Już w nowym roku, 16 stycznia 2020 – „Face The Challange” (Podejmij wyzwanie). To szansa na poznanie przez uczestników swych mocnych stron, a także tych, które muszą jeszcze rozwinąć. Studenci dowiedzą się, jak najskuteczniej stawić czoła wyzwaniom oraz w jaki sposób wyciągać wnioski z porażek, to wszystko w ramach gier i zabaw;

23 stycznia; Talent Night (Wieczór talentów) – czas, w którym zebrani pokażą swoje rozmaite umiejętności: grę na instrumentach, śpiew, taniec, rysunek itp. Uczestnicy wezmą także udział w konkursie zagadek z nagrodami. Spotkanie ma na celu zachęcić ich do odkrywania i rozwijania swoich potencjałów;

30 stycznia – „Fashion Show/Music Show”. Ten ostatni czwartkowy wieczór, podsumowujący cały projekt, będzie mieć charakter uroczystej gali, podczas której zostaną rozdane upominki dla najaktywniejszych uczestników.

– Wszystkie spotkania cyklu „Hakuna Matata” będą w godz. 19-20.30 na terenie studenckiej stołówki „Trójka” (ul. Langiewicza 16). Wstęp wolny – przypomina Ellen Chkhitadze z Gruzji, jedna z promotorek projektu. W rozmowie z nią mamy wrażenie, że w wyremontowanej stołówce – gdzieś między kolacją a śniadaniem – tworzy się… inkubator międzykulturowych idei. Takie pojmowanie pojęcia Alma Mater z pewnością bardzo cieszy władze UMCS patronujące przedsięwzięciu.

Czy ta inicjatywa z kręgu kultury potrafi konkurować z ofertą ACK Chatka Żaka, przekonamy się wkrótce.

Marek Rybołowicz

News will be here