Historyczne budynki na użytek publiczny?

Dworek Grafa przez lata był wizytówką Tatar

O zagospodarowanie popadających w ruinę Dworku Grafa i Czerwonej Karczmy prosi prezydenta rada dzielnicy Tatary. Ratusz aktualnie nie widzi takiej możliwości.


Miasto próbowało sprzedać obie nieruchomości. Oba budynki są wpisane do rejestru zabytków. Chętnych na zakup jednak nie było. Widząc taki obrót sprawy, losem niszczejących budynków zainteresowali się radni dzielnicy Tatary. Na ostatnim posiedzeniu w 2017 roku przegłosowali uchwałę, która obliguje prezydenta do rozważenia, czy nie wykorzystać zabytków na przyszłość pod funkcje publiczne.
W Dworku Grafa radni proponują oddział muzeum o tematyce dworskiej lub kresowej, ewentualnie żłobek. Z kolei Czerwoną Karczmę przy Turystycznej 2 widzieliby jako noclegownię dla bezdomnych lub dom rodzinny. – Mówi się o budowie nowych domów rodzinnych i samopomocy. Czy nie lepiej byłoby wykorzystać tego rodzaju budynek? – mówi Józef Nowomiński, przewodniczący rady dzielnicy Tatary.
– To nasze propozycje. Chcemy, by prezydent je rozważył – zaznacza Mieczysław Stasiak, przewodniczący zarządu dzielnicy Tatary.

Ratusz: za wysokie koszty remontu

Miasto sceptycznie podchodzi do tych propozycji. – Dworek Grafa nigdy nie był dostosowany na potrzeby prowadzenia tam żłobka dla dzieci czy muzeum. Koszty ewentualnego remontu byłyby zatem bardzo wysokie przede wszystkim ze względu na słaby stan techniczny wnętrza budynku – mówi Joanna Bobowska z biura prasowego ratusza. – Zgodnie z zapisami planu zagospodarowanie teren ten przeznaczony jest pod funkcje komercyjne z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi handlu, gastronomii, rzemiosła usługowego – wyjaśnia.
Podobne argumenty padają w przypadku Czerwonej Karczmy. Do tego propozycje rady dzielnicy byłyby niezgodne z zapisami w miejscowym planie.
– Budynek z uwagi na zły stan techniczny wymaga kapitalnego remontu z uwzględnieniem zaleceń Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Należy również dodać, że dobudowane w latach 60. i 70. XX wieku do bryły niewielkie obiekty o charakterze mieszkalnym i gospodarczym wymagają rozbiórki ze względu na stan techniczny i wygląd estetyczny – dodaje Joanna Bobowska.
Budynek ma zabezpieczone drzwi i okna na wypadek włamania.
Dyrektor ratuszowego Wydziału Gospodarowania Mieniem zapowiedział na poprzedniej sesji, że Dworek Grafa będzie wkrótce ponownie wystawiany na sprzedaż. BCH

Z historii

Historia Czerwonej Karczmy sięga czasów potopu szwedzkiego. Służyła jako budynek folwarczny, potem jako mała fabryka gwoździ, a przez krótki okres w PRL były tu nawet mieszkania.
Bardziej interesujące są dzieje Dworku Grafa. Po powstaniu listopadowym przejęła go rodzina Grafów. Po 1945 roku budynek rozparcelowano. Mieścił się tu komitet PPR oraz Zakładowy Dom Kultury Zakładów Garbarskich. Później wyznaczono tu internat. Ostatnio, do 2014 roku, działała tu restauracja. Od tego czasu dworek stoi zamknięty.