Hołd dla profesora Łesiowa

Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS oraz Parafia Greckokatolicka pw. Narodzenia NMP w Lublinie przygotowały wspólnie pamiątkową tablicę poświęconą śp. profesorowi Michałowi Łesiowowi. Tablica została odsłonięta 12 maja na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Prof. Michał Łesiów, fot UMCS

Prof. Michał Łesiów (1928-2016) był językoznawcą, historykiem języka, autorem około 800 publikacji naukowych. Uważany jest za twórcę lubelskiej slawistyki i ukrainistyki. Przez ponad 60 lat był związany Lublinem i jego uczelniami – Katolickim Uniwersytetem Lubelskim i Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej. Wypromował 20 doktorów i 600 magistrów. W Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie prowadził zajęcia dla kleryków wyznania greckokatolickiego. Tablicę poświęconą pamięci zmarłego rok temu, w wieku 88 lat, profesora odsłonił prof. Michał Sajewicz, dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS. Wybitnego naukowca wspominał m.in. prof. Jerzy Bartmiński. W cerkwi greckokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny przy ul. Warszawskiej odprawiona została uroczysta panachida za zmarłego profesora. Odbył się też koncert pieśni ukraińskich dedykowany jego pamięci. (EM.K)