Hotel dla zwierząt samowolą budowlaną

Nadzór budowlany doraźnie skontrolował budowę przy ul. Metalowej, gdzie na jednej z działek miał powstać hotel dla zwierząt. Okazało się, że inwestycja jest samowolą budowlaną. Właścicielka zobowiązała się do rozbiórki budynku.

O sprawie pisaliśmy w poprzednim wydaniu „Nowego Tygodnia”. Przy ul. Metalowej mieszkanka Chełma planuje hotel dla zwierząt. Budowę rozpoczęła. Sąsiedzi, gdy się o tym dowiedzieli, zaczęli protestować. Obawiają się uciążliwości, przede wszystkim fetoru psich odchodów i hałasu. Zebrali podpisy i złożyli w tej sprawie petycję do urzędu miasta, a także Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. O sprawie na ostatniej sesji mówił też radny Mariusz Kowalczuk. – Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta obszar przy Metalowej jest przeznaczony pod budownictwo jednorodzinne z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. A prowadzenie hotelu dla zwierząt bez wątpienia jest usługą uciążliwą. Budowa budynku nie została zgłoszona ani do urzędu miasta, ani do nadzoru budowlanego – mówił radny.
Interwencja inspektorów nadzoru budowlanego była natychmiastowa. W minionym tygodniu została przeprowadzona kontrola doraźna. Rzeczywiście inwestycja nie została zgłoszona do urzędu miasta. Budynek okazał się samowolą budowlaną. Jak tłumaczył na sesji jeden z inspektorów, właścicielka działki zobowiązała się do jego rozbiórki. – Na 12 września została zaplanowana kontrola. Do tego czasu nie będziemy prowadzić żadnego postępowania – podkreślił.
Wiceprezydent Józef Górny podkreślił, że na działce przy Metalowej poza budową domów mieszkalnych plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza lekkie usługi, ale według niego nie zalicza się do nich hotel dla zwierząt.
W ubiegłym tygodniu reportaż o planowanym przy ul. Metalowej hotelu dla zwierząt emitowała „Panorama Lubelska”. Obie strony sporu prezentowały swoje stanowiska w tej sprawie. (ptr)