I LO szkołą innowacji!

Głównymi celami konkursu organizowanego przez lubelską WSEiI było wyróżnienie i promowanie szkół nowoczesnych, innowacyjnych, wspierających edukację praktyczną, dbających o przyszłość swoich absolwentów. Projekt skierowany był do szkół ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego. Podczas trzech ostatnich edycji „Szkoły…”, uhonorowano 49 szkół z Lubelszczyzny, w tym dziewiętnaście – dwukrotnie, a trzynaście – trzykrotnie. Wśród nielicznych najlepszych znalazło się I LO w Krasnymstawie, do którego statuetka „Szkoły Innowacji” trafiła już po raz czwarty. – Cieszy fakt, że starania o dbałość edukacji i wszechstronny rozwój naszych uczniów oraz kształtowanie postaw odpowiedzialności za samodoskonalenie zostały docenione przez tak szanowne gremium – mówi Edyta Fidecka, dyrektor I LO w Krasnymstawie. Wyróżnienie odebrał Mirosław Patejuk. (k)