Ile kto ma… – Oświadczenia majątkowe lubelskich radnych 2017, cz. 2

Piotr Kowalczyk (Wspólny Lublin), przewodniczący rady miasta, odłożył ponad 63 tys. zł.
Jest właścicielem domu o wartości 1,35 mln zł.

Ma też większość udziałów w mieszkaniu wycenianym na 500 tys. zł. Posiada również garaż oraz udziały w mieszkaniu i działce o łącznej wartości ponad 350 tys. zł. Prowadzi usługi w kancelarii prawnej i doradczej w sprawach gospodarczych. Dały mu one dochód w kwocie 36,7 tys. zł. Z tytułu pełnienia obowiązków radnego uzyskał 30 tys. zł, z pracy na UMCS i praw autorskich – 22,5 tys. zł, otrzymał też 50 tys. zł darowizny od ojca. Jeździ Volvo XC 60 sprzed trzech lat – ma w nim 80 procent udziałów. Spłaca zobowiązania na kwotę 1,366 mln zł.

Jadwiga Mach (PiS, radna od kwietnia 2018 r.), emerytka, ma 179 tys. zł oszczędności oraz dom o wartości 700 tys. zł. Jej świadczenie emerytalne za ubiegły rok wyniosło 18,1 tys. zł, z tytułu umowy o pracę otrzymała 37 tys. zł, z działalności wykonywanej osobiście ponad 21 tys. zł, z tytułu wynagrodzenia ryczałtowego – 5 tys. zł.

Jan Madejek (PO), współwłaściciel firm Komaoil i PHU Szejk, zaoszczędził blisko 11 tys. zł i 2,6 tys. dolarów. Posiada też papiery wartościowe na kwotę 2 tys. zł. Ma dom warty 300 tys. zł (własność), mieszkanie wyceniane na 366 tys. zł (małżeńska wspólnota majątkowa), 2,5-hektarową działkę rolną z zabudową drewniano-murowaną, warte 50 tys. zł. Działalność gospodarcza w Komaoil i PHU Szejk przyniosła mu blisko 102 tys. zł dochodu, dieta radnego w jego przypadku wyniosła ponad 30 tys. zł, z innego źródła uzyskał 1545 zł. Jeździ Audi A6 z 2004 r. i Mitsubishi Pajero z 2013 r.

Bartosz Margul (PO), prezes zarządu spółki Ibra, ma 22 tys. zł oszczędności, 379 tys. zł pożyczki dla wspólnika, do tego inne oszczędności: 76 euro, 730 franków, 500 dolarów kanadyjskich i 201 amerykańskich, 600 hrywien, akcje notowane na GPW warte ok. 142 tys. zł oraz jednostki funduszy inwestycyjnych na sumę ok. 6,2 tys. zł. Posiada trzy mieszkania, warte łącznie ponad 1,05 mln zł. Jest właścicielem 2,24 ha gruntów ornych wartych 25 tys. zł i innych nieruchomości, wycenionych na 120 tys. (wszystko majątek odrębny). Z obrotów akcjami uzyskał 2369 zł dochodu, z jednoosobowej działalności gospodarczej (usługi informatyczne) – 23,2 tys. zł, jako prezes zarządu Ibra zarobił 22,6 tys. zł., dieta radnego dała mu 34,6 tys. zł dochodu, a wynajem – ok. 560 zł. Jeździ Fordem Focusem z 2011 r. wartym ok. 28 tys. zł. Spłaca kredyt mieszkaniowy – saldo: 365, 8 tys. franków.

Marcin Nowak (Wspólny Lublin), wykładowca na WSPiA w Lublinie, ma 25 tys. zł i 5 tys. USD oszczędności. Diety radnego przyniosła mu ok. 30 tys. zł, praca na KUL – 19 tys. zł, praca na WSPiA – 2914 zł, do tego ponad 21 tys. zł. Posiada Mitsubishi ASX z 2015 r. warte ok. 73 tys. zł, na który zaciągnął kredyt w kwocie 63,3 tys. zł.

Monika Orzechowska (PO), pracuje w spółce MKK. Zaoszczędziła 10 tys. zł. Ma mieszkanie warte 300 tys. zł (spółdzielcze własnościowe, własność odrębne). Z tytułu pracy w MKK uzyskała 18,5 tys. zł, z działalności w Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 16,6 tys. zł, z diety radnej 32 tys. zł, z zasiłku pielęgnacyjnego na syna –1836 zł. Posiada dwa samochody: Mercedesa CLK z 2005 r. i Volkswagena Passata z 2012 r. Zobowiązania kredytowe radnej wynoszą 29,5 tys. zł.

Jarosław Pakuła (PO), wiceprzewodniczący rady miasta, zaoszczędził 166 tys. zł. Ma dom warty 300 tys. zł na działce wycenionej na 60 tys. zł i mieszkanie oszacowane na 360 tys. zł. Praca w MOSiR dała mu ponad 74 tys. zł, dieta radnego – 31,5 tys. zł. Jeździ 10-letnim Mitsubishi Lancer. Spłaca kredyt na zakup mieszkania – pozostało 83 tys. zł.

Helena Pietraszkiewicz (PiS), emerytka, dysponuje 1,8 tys. zł w gotówce. Ma mieszkanie warte 280 tys. zł. Z tytułu emerytury uzyskała 35,2 tys. zł. Diety radnej przyniosła jej ponad 30 tys. zł. Spłaca kredyt w kwocie 20 tys. zł na remont mieszkania.

Tomasz Pitucha (PiS), doradca wojewody lubelskiego, zaoszczędził ponad 7,2 tys. zł. Ma dwa mieszkania warte 695 tys. zł (jedno współwłasność małżeńska, w drugim połowa współwłasności na mocy spadku), do tego udziały w działce rolnej o pow. blisko 2 ha, wartej 30 tys. zł. Za pracę w urzędzie wojewódzkim uzyskał 72,5 tys. zł, z diety radnego – 30 tys. zł, z umowy o dzieło – 120 zł. Spłaca kredyty – na zakup mieszkania (zostało ponad 70 tys. franków) oraz wydatki bieżące (34,5 tys. zł).

Piotr Popiel (PiS), adiunkt na Politechnice Lubelskiej, ma 40 tys. zł oszczędności i dysponuje garażem wartym 30 tys. zł. Jego dochody z pracy na uczelni wyniosły 50,5 tys. zł. Dieta radnego dała mu 32 tys. zł, z innych źródeł uzyskał 2320 zł. Jeździ Mitsubishi Grandis z 2007 roku.

Ryszard Prus (PiS), prezes zarządu, dyrektor generalny SKOK w Lublinie, ma blisko 328 tys. zł, 535 dolarów i papiery wartościowe na kwotę 135 tys. zł. Posiada wspólnie z żoną dom o wartości 720 tys. zł i mieszkanie wycenione na 260 tys. zł oraz budynek gospodarczy na 2,2-ha działce rolnej, wyceniane na 180 tys. zł (współwłasność małżeńska i syna po połowie). Jest też właścicielem innej nieruchomości, wartej 130 tys. zł (współwłasność małżeńska).
Z działalności gospodarczej w firmie Uniiskok-Ekspres uzyskał 3,8 tys. zł, w spółce handlowej TZ Skok SP (jako członek rady nadzorczej) zarobił 16,2 tys. zł, praca w SKOK dała mu 321 tys. zł, a dieta radnego– 30 tys. zł. Posiada motocykl Yamaha X-max 125 warty 18 tys. zł. Ma trzy zobowiązania finansowe w Kasie Unii Lubelskiej – umowy pożyczki na 225 tys. zł i kredyt mieszkaniowy – zostało 180 tys. zł do spłaty.

Mieczysław Ryba (PiS), wiceprzewodniczący rady miasta, pracuje na KUL i w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Ma 142 tys. zł oszczędności, dom i mieszkanie warte 640 tys. zł (małżeńska wspólnota majątkowa) oraz inne nieruchomości warte 70 tys. zł. Z tytułu umów o pracę uzyskał blisko 113 tys. zł, z praw autorskich – 12,4 tys. zł, z umów zlecenie i o dzieło – 4,6 tys. zł. Dieta radnego dała mu ponad 27 tys. zł, z innych źródeł uzyskał 3,3 tys. zł. Spłaca kredyt hipoteczny – zostało 26,6 tys. zł.

Anna Ryfka (PO), prezes zarządu Venidero, księgowa w Maos, właścicielka K2-Promotions,
posiada 120 tys. zł i 8,1 tys. euro oszczędności. Jest właścicielką dwóch działek wartych 750 tys. zł. Z działalności gospodarczej i zarządzania spółką handlową nie osiągała dochodów. W spółce Maos zarobiła 1092 zł, a dieta radnej dała jej ponad 30 tys. zł. Ma kredyt gotówkowy na 34,2 tys. zł oraz pożyczkę gotówkową na 170 tys. zł. Limit karty kredytowej to 10 tys. zł.

Ewa Stadnik (PO), starszy asystent lekarza w WOMP i COZL w Lublinie, na ponad 191 tys. zł oszczędności, papiery wartościowe na kwotę ponad 132 tys. zł. Z mężem posiadają dom warty 400 tys. zł. Ma też odrębne gospodarstwo rolne wyceniane na 54,4 tys. zł, do tego udziały w domu na hektarowej działce za 25 tys. zł (spadek). Przed rokiem nabyła działkę budowlaną od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Na dochody radnej złożyły się: emerytura (69,4 tys. zł), prace w WOMP (61,9 tys. zł) i COZL (44,4 tys. zł), umowy zlecenia (18,8 tys. zł), renta męża (35,9 tys. zł), dieta radnej (30,7 tys. zł). Jeździ Nissanem Qashqai z 2012 r.

Beata Stepaniuk-Kuśmierzak (PO), pracuje w kancelarii radcy prawnego. Ma 24,4 tys. zł oszczędności, mieszkanie warte 350 tys. zł (współwłasność małżeńska) oraz działkę z decyzją o warunkach zabudowy wartą 120 tys. zł (majątek odrębny). Przed rokiem zakończyła jednoosobową działalność – jej usługi prawne nie przyniosły dochodów. Z umowy o pracę w kancelarii otrzymała 29,2 tys. zł, z diety radnej 31,5 tys. zł, z komisji antyalkoholowej ratusza 4794 zł, z umowy zlecenie 9485 zł. Jeździ dwoma samochodami, Fordem Mondeo z 2010 r. i Kią Rio z 2009 r. (oba współwłasność z mężem). Spłaca kredyt mieszkaniowy – zostało 224 tys. zł.

Małgorzata Suchanowska (PiS), administrator w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony
Roślin i Nasiennictwa. Ma 27 tys. zł oszczędności, dom na własność warty 600 tys. zł, udziały w 1,26 hektarowej działce rolnej wycenianej na 25 tys. zł oraz innej działki z nieruchomością wartymi 250 tys. zł. Dochód radnej wyniósł 32 tys. zł, z diety w KRPA 20 tys. zł, w WIORiN ok. 17 tys. zł. Posiada depozyt na cele konsumpcyjne w kwocie 10 tys. zł.

Marta Wcisło, (PO), wiceprzewodnicząca rady miasta. Ma 30 tys. zł, dom warty 800 tys. zł, kilka działek wartych łącznie ponad 1,1 mln zł oraz dwie działki z budynkami usługowymi o wartości łącznej 650 tys. zł (wszystko współwłasność małżeńska). Dochody radnej wyniosły ok. 30,5 tys. zł (dieta). Ma dwa zobowiązania kredytowe na kwotę 53,5 tys. euro (z mężem) oraz 246 tys. zł (z mężem i córką).

Marek Wójtowicz (PiS), pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w zakładzie Medycyny Nuklearnej. Ma dom z działką, warte ok. 700 tys. zł i działkę rolną, wycenianą na 80 tys. zł. Na jego dochody w ubiegłym roku: złożyły: się praca w szpitalu (ponad 45 tys. zł), dieta radnego – 28,6 tys. zł. Spłaca pożyczkę konsumencką w kwocie 12 tys. zł.

Mateusz Zaczyński (PO), dyrektor biura Regionu Lubelskiego PO, asystent w kancelarii radcy prawnego, zaoszczędził ponad 12 tys. zł, 750 euro i 40 funtów. Za pracę w biurze regionu partii uzyskał blisko 40 tys. zł, z diety radnego – 31,5 tys. zł. Zarabiał też w komisji alkoholowej – 10,2 tys. zł i w kancelarii radcy prawnego – kolejne 32,4 tys. zł. Jeździ Toyotą Corollą z 2016 r. (współwłasność małżeńska). Spłaca ją z kredytu – zostało ponad 27 tys. zł.
Not. CH