Inaczej, ale bez rewolucji

Radni jednogłośnie uchwalili zmiany dotyczące budżetu obywatelskiego. A jest ich sporo. Projekty podzielono na osiedlowe i ogólnomiejskie i aby je zgłosić trzeba będzie zebrać podpisy poparcia. Miasto na budżet obywatelski przeznacza 2 mln zł.

Jednym z najważniejszych punktów ostatniej sesji Rady Miasta Chełm były zmiany w budżecie obywatelskim. Zaproponowany przez chełmskich urzędników projekt uchwały w tej sprawie przewiduje podział środków na pule obejmujące projekty osiedlowe (realizacja znajduje się na terenie jednego osiedla lub które są skierowane do mieszkańców danego osiedla) oraz projekty ogólnomiejskie (dotyczące potrzeb mieszkańców więcej niż jednego osiedla lub miejsce jego realizacji nie jest przypisane do jednego osiedla). Urzędnicy chcą, aby 80 proc. środków przeznaczonych na budżet obywatelski trafiało na projekty osiedlowe, a 20 proc. na projekty ogólnomiejskie.

Wprowadzono też nowy podział w ramach projektów, a konkretnie wyróżniono projekty kulturalne i społeczne, tzw. „miękkie” o wartości do 5 tys. zł, a także projektów inwestycyjnych -„małych” o wartości do 25 tys. zł i „dużych” o wartości powyżej 25 tys. zł. W podziale pieniędzy ważną rolę odegra liczba mieszkańców danego osiedla. Trudniej niż dotychczas będzie można zgłosić propozycję inwestycji. Do tej pory mógł to zrobić każdy z mieszkańców, a teraz będzie musiał zebrać pod wnioskiem podpisy co najmniej 0,1 proc. mieszkańców danego osiedla.

To niewiele. Według danych Biura Ewidencji Ludności przy obecnej liczbie zameldowanych mieszkańców projekt do budżetu obywatelskiego wymagał będzie na poszczególnych osiedlach następującej liczby głosów: os. Rejowiecka – 6, os. Śródmieście – 8, Słoneczne – 6, os. XXX-lecia – 4, Zachód – 7, Działki – 5, Kościuszki – 9, Cementownia – 5, Dyrekcja Dolna – 7, Dyrekcja Górna – 2. Liczba podpisów wymaganych do zebrania na danym osiedlu przy projekcie ogólnomiejskim ma być podana przez prezydenta Chełma.

Zrezygnowano też z organizowania spotkań mieszkańców w sprawie budżetu obywatelskiego, bo nie budziły zainteresowania. Wprowadzono prawo wnioskodawcy, którego projekt został zaopiniowany negatywnie do złożenia odwołania. W przypadku złożenia odwołania. Wnioskodawca będzie miał prawo wziąć udział w posiedzeniu Zespołu Konsultacyjnego, czyli organu, który zastąpi dotychczasowy zespół ds. budżetu obywatelskiego.

Dotąd można było głosować na trzy wybrane projekty, ale tak już nie będzie. Wprowadzono zmianę polegającą na możliwości oddania głosu na jeden projekt osiedlowy i jeden projekt ogólnomiejski. Ta inicjatywa nie spodobała się radnemu Dariuszowi Grabczukowi, który uważa, że powinno się głosować przynajmniej na dwa projekty.

Podczas komisji radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały dotyczący budżetu obywatelskiego. Tylko radny Grabczuk wstrzymał się od głosu. Podczas sesji uchwałę w tej sprawie podjęto jednomyślnie, również przy jednym głosie wstrzymującym radnego Grabczuka. (mo)