Inauguracja w PWSZ

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie rozpoczęła rok akademicki. Uroczystość inauguracyjna była inna niż dotąd – w wąskim gronie, relacjonowana przez internet.

Chełmska PWSZ przyzwyczaiła chełmian do hucznych inauguracji – z przemarszami po ulicach miasta przy akompaniamentach orkiestry dętej, wizytami znanych uczonych i parlamentarzystów. W tym roku było inaczej. Ze względu na epidemię ograniczono liczbę uczestników uroczystości do minimum. Spotkanie rozpoczął rektor uczelni – dr hab. inż. Arkadiusz Tofil, prof. PWSZ w Chełmie.

– Tegoroczna inauguracja jest wyjątkowa, ponieważ pierwszy raz w historii szkolnictwa wyższego musimy zmierzyć się z tak wielkimi ograniczeniami wynikającymi z sytuacji epidemiologicznej – mówił rektor Tofil. – Uczelnia to wyjątkowe miejsce w przestrzeni publicznej.

To miejsce pracy badawczej i kształcenia nowych pokoleń, stanowiących podstawę społeczności opartej na wiedzy. Zaufanie, jakim obdarza nas kolejne pokolenie młodzieży, otwarte na wiedzę, pragnące zdobyć wykształcenie i kompetencje niezbędne na rynku pracy oraz pozwalające na rozwój własnych talentów i pasji.

Po odśpiewaniu pieśni „Gaude Mater Polonia”, odbyła się immatrykulacja studentów I roku, a potem ślubowanie studenta pilotażu i symboliczne wręczenie czepka absolwentce kierunku pielęgniarstwo. (opr. mo, fot. PWSZ Chełm)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here