Inwestycja za ponad 8 mln zł

(3 kwietnia) W sali konferencyjnej włodawskiego starostwa Wiesław Blicharski – właściciel Handbudu oraz Andrzej Romańczuk – starosta włodawski podpisali umowę na remont budynku po byłej jednostce wojskowej we Włodawie. Lokalna firma Handbud W. Blicharskiego przedstawiła najlepszą ofertę i za 8 mln 283 tys. zł do połowy przyszłego roku wykona remont. Starostwo miało na to zabezpieczone prawie 400 tys. zł więcej.

Przetarg na „przebudowę budynku po byłej jednostce wojskowej na potrzeby jednostek organizacyjnych pomocy społecznej” zorganizowany był w ramach unijnego projektu pt. Rewitalizacja Włodawy. Jest to tzw. część powiatowa. Do przetargu przystąpiły dwie firmy włodawskie i jedna z Warszawy.

Najkorzystniejszą ofertę na kwotę 8 283 716,74 zł przedstawiła Firma Handlowo-Usługowa Handbud Wiesław Blicharski. Prace związane z przebudową budynku po byłym budynku administracyjnym wojska mają być zakończone do połowy przyszłego roku.

W budynku funkcjonować będą następujące jednostki organizacyjne pomocy społecznej:

– Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Przystań” we Włodawie dla osób z zaburzeniami psychicznymi – będzie jednostką terapeutyczno-opiekuńczą świadczącą usługi w formie dziennej przeznaczoną dla 60 uczestników.

– Filia Domu Pomocy Społecznej „SENIOR” w Różance dysponująca 30 miejscami – będzie świadczyła usługi bytowe opiekuńcze i wspomagające osobom w podeszłym wieku cierpiącym na otępienie w chorobie Alzheimera.

– Dzienny dom pomocy SENIOR+ przeznaczony dla 30 uczestników. Jednostka będzie ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla osób niesamodzielnych, zapewniającym całodzienne usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz aktywizację w sferze fizycznej intelektualnej oraz społecznej.

– Mieszkania wspomagane (dwa) dla osób przygotowujących się do samodzielnego życia oraz osób, dla których pobyt w mieszkaniu jest alternatywą dla pobytu w placówce zapewniającej całodobową opiekę.

– Zakład aktywności zawodowej prowadzący działalność z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Działalność ZAZ będzie skupiała się na świadczeniu usług dla jednostek działających na obszarze PCUS oraz innych jednostek.

– Pomieszczenia dla organizacji pozarządowych – na potrzeby działalności szkoleniowej oraz rozwoju wolontariatu. (pk)