Jagiełło pożegnał maturzystów

Natalia Sulowska to tegoroczna laureatka Nagrody Stefańczyków Steftleben, przyznawanej najlepszym absolwentom I LO w Krasnymstawie. Uczennica klasy III „b” nagrodę odebrała podczas uroczystego pożegnania maturzystów liceum im. Władysława Jagiełły.


Za nami uroczysta akademia z okazji ukończenia szkoły przez uczniów klas trzecich I LO w Krasnymstawie. Na galę przybyli m.in.: starosta Janusz Szpak i przewodniczący rady rodziców Sławomir Figiel. W swoim wystąpieniu dyrektor I LO Edyta Fidecka dokonała podsumowała trzyletnią pracę młodzieży. W tym roku liceum ukończyło 96 uczniów, ze średnią ocen 3,77. Dyrektor wymieniła najlepszych z nich. Z klasy III „a”: Szymona Antoniaka, Igę Patejuk, Adriannę Chodorowską, Dominika Kondraciuka, Jakuba Sokoła, z III „b”: Natalię Sulowską, Kamilę Weremko, Igę Dziurkę, Kingę Galewską, Mateusza Krupę, a z klasy III „c”: Karola Ścibaka, Marylę Rewerską, Paulinę Cholewę, Elizę Cimek, Adama Frańczaka, Annę Rudnik i Macieja Szymaniaka. Ważnym punktem uroczystości było wręczenie Nagrody im. Jana i Heleny Stefańczyków – Steftleben najwybitniejszemu tegorocznemu absolwentowi I LO. Wyróżnienie to otrzymała Natalia Sulowska z III „b”. Po raz pierwszy nagrodzono uczniów nominowanych do tej nagrody. Szymona Antoniaka, Igę Patejuk, Kamilę Weremko i Karola Ścibaka uhonorowano pamiątkowymi statuetkami. Drugą część gali poprowadziła wicedyrektor Anna Patejuk. Podczas niej odbyło się ślubowanie uczniów klas programowo najwyższych, przekazanie sztandaru nowemu pocztowi sztandarowemu oraz jego zaprzysiężenie. Wicedyrektor Anna Król podziękowała dotychczasowym członkom pocztu sztandarowego: Adriannie Chodorowskiej, Patrykowi Wiąckowi, Martynie Marczewskiej, Natalii Sulowskiej, Kamili Weremko i Wiktorowi Kościukowi. Godnymi następcami wymienionych uczniów okazali się chorąży: Aleksandra Chałubińska, Marcela Zdybel, Michał Kostrzanowski, Agata Białek, Kamil Dzida oraz Paulina Kostrzanowska. (k)