Jak na publiczne placówki przystało

Długo to trwało, ale w końcu możemy poinformować i pochwalić urzędników, że wszystkie miejskie placówki oświatowe jeszcze w tym miesiącu będą oznakowane zgodnie z przepisami. W wielu przypadkach wcześniej tak nie było.

W maju ubiegłego roku na prośbę jednego z Czytelników przyjrzeliśmy się oznakowaniu podległych miastu placówek oświatowych. Okazało się, że wiele z nich jest oznaczona niezgodnie z ministerialnym rozporządzeniem – najczęstszym błędem był brak czerwonej tablicy urzędowej z nazwą placówki, brak tablicy z godłem państwowym lub ich niewłaściwe umiejscowienie na elewacji. Przykładowo w prestiżowym II Liceum Ogólnokształcącym im. Zamoyskiego brakowało zarówno godła, jak i urzędowego oznaczenia z nazwą.

– Do wszystkich placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lublin, zostało przekazane pismo z prośbą o sprawdzenie oznakowań szkół i niezwłoczne wyeliminowanie nieprawidłowości. Termin usunięcia ewentualnych uchybień wskazany w piśmie to 31 maja. Dopuszczona jest możliwość ustalenia indywidualnych terminów realizacji, w zależności od obiektywnych warunków, np. trwającej termomodernizacji budynku, realnego terminu zamówienia tablic, możliwości demontażu i naprawy powstałych ubytków – przekazała nam wówczas Izolda Boguta z biura prasowego UM Lublin.

Tymczasem okazuje się, że nie wszystkie szkoły zastosowały się do otrzymanych zaleceń i jeszcze w grudniu w kilkunastu miejscach brakowało wymaganych przepisami tablic. Po naszym sygnale urzędnicy odbyli indywidualne konsultacje z dyrektorami kierującymi tymi placówkami, w efekcie których uchybienia uda się w końcu wyeliminować.

– Z uwagi na proces zamówienia, dostawy i montażu tablic najdłużej trzeba będzie poczekać na ich poprawne wykonanie w obiektach Przedszkola Specjalnego nr 11 przy ul. Młodej Polski, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 przy ul. Krochmalnej, Bursy Szkolnej nr 8 przy ul. Słowiczej, XXIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Poniatowskiego czy I Liceum Ogólnokształcącego przy Al. Racławickich. Wszystkie powinny jednak zostać wykonane do końca stycznia – zapewniła Izolda Boguta. Marek Kościuk

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here