Jak najwięcej takich zuchów

Zakończyło się trwające prawie dwa miesiące podstawowe szkolenie strażaków-ratowników OSP dla ochotników z powiatu krasnostawskiego. Szeregi OSP powiększyły się o 39 druhów.

Szkolenie odbywało się w Komendzie Powiatowej PSP w Krasnymstawie. – Jego celem było przygotowanie strażaków do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań ratowniczo-gaśniczych, w tym do samodzielnego wykonywania złożonych czynności w ramach zastępu – opowiada Kamil Bereza, rzecznik krasnostawskiej straży pożarnej.

Podczas zajęć rekruci ćwiczyli m.in.: pracę w aparatach ochrony dróg oddechowych, działania podczas zdarzeń z materiałami niebezpiecznymi i pożarami, obsługę mechanicznych urządzeń ratowniczych, rozkładanie drabin, prowadzenie korespondencji radiowej i kierowanie ruchem drogowym podczas różnego rodzaju zdarzeń. Ponadto, strażacy uczestniczący w szkoleniu przeszli testy w komorze dymowej w komendzie wojewódzkiej PSP w Lublinie. – Egzamin składający się z części teoretycznej oraz praktycznej pozytywnie ukończyło 39 druhów. Wszystkim życzymy owocnej służby w jednostkach na terenie powiatu krasnostawskiego – dodaje rzecznik Bereza. (kg)

 

News will be here