Jak skutecznie wspierać młode osoby na rynku pracy?

Stopa bezrobocia w województwie lubelskim i Lublinie jest zaledwie 2% wyższa niż średnia w kraju, ale nadal pozostaje nierozwiązany problem dużej liczby osób bezrobotnych do 30. roku życia. O tym, jak skutecznie wspierać młode osoby na rynku pracy rozmawiano w czwartek podczas II Seminarium, odbywającego się w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, zorganizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy.


Aż 50% bezrobotnych do 30. roku życia stanowią młodzi, którzy nie ukończyli jeszcze 25 lat. Wśród bezrobotnych absolwentów szkół wyższych w regionie najczęściej bez pracy pozostają kończący: administrację, pedagogikę, prawo, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz finanse i rachunkowość.

Uczestnicy seminarium, reprezentujący instytucje rynku pracy, stowarzyszenie zajmujące się wsparciem zatrudnienia, reprezentacja młodzieży z Komisji Doraźnej ds. Młodzieży WL oraz jej przewodnicząca Bożena Lisowska w panelu dyskusyjnym analizowali przyczyny takiego stanu rzeczy.

Z perspektywy pracodawców najbardziej deficytowe zawody w województwie lubelskim to: kierowca, piekarz, samodzielny księgowy, szef kuchni oraz przedstawiciele średniego personelu technicznego. I właśnie na tych pracowników jest największe zapotrzebowanie w naszym regionie.

Reprezentant Parlamentu Dzieci i Młodzieży Paweł Bącol podkreślił, że jego rówieśnicy, kończąc szkołę średnią, często mają dylemat, jaki kierunek studiów wybrać i w tym obszarze nie korzystają z profesjonalnego wsparcia psychologa czy szkolnego doradztwa zawodowego, którego szkoły nie oferują w wystarczającym wymiarze. Często to głos rówieśników lub rodziców wpływa na ich nie do końca przemyślaną decyzję. Z analiz Obserwatorium Rynku Pracy WUP wynika, że najbardziej nadwyżkowe zawody w województwie lubelskim to: pedagog, ekonomista, specjalista administracji publicznej, filozof, historyk, politolog, kulturoznawca, pracownik biur podróży i organizator obsługi turystycznej.

– Nawet tak podstawowe dane o zawodach nadwyżkowych i deficytowe nie docierają do młodzieży, aby pomóc im w świadomym wyborze takiego kierunku studiów, który zapewniłby im pracę – stwierdziła Bożena Lisowska radna Sejmiku Województwa Lubelskiego. Lisowska pytana na konferencji, dlaczego angażuje się w działania na rzecz młodych osób, odpowiedziała, że młodzież to bardzo ważny zasób województwa jako kapitał ludzki, intelektualny i społeczny. – Jeśli nie powstrzymamy migracji, zwłaszcza młodych osób, problem będą mieli nie tylko regionalni pracodawcy, ale będzie to ze szkodą dla dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego województwa – podkreśliła radna Lisowska.

Podczas spotkania poinformowano o stanie wdrażania programu POWER. Dotychczas do realizacji przyjęto 110 umów o dofinansowanie projektów o łącznej wartości blisko 286 milionów złotych!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here