Jak zostać milionerem?

Jeszcze kilka lat temu włodarze gmin i powiatów zarabiali góra po 100-120 tysięcy złotych rocznie, co i tak na zwykłych zjadaczach chleba robiło wrażenie. Teraz te kwoty są niemal dwukrotnie wyższe i – jak wyliczył jeden z naszych Czytelników – np. burmistrz Krasnegostawu i starosta krasnostawski Andrzej Leńczuk w tej kadencji zarobią po ok. 900 tysięcy złotych, a wicestarosta Marek Nowosadzki niecałe 100 000 zł mniej.

Przepisy radykalnie podnoszące wynagrodzenia samorządowców piastujących najważniejsze stanowiska weszły w życie w 2021 roku. Pensje wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i starostów poszybowały w górę ze średnio 9-10 tys. zł brutto do 16-18 tys. zł. Jeden z naszych Czytelników wyliczył, że dzięki temu w ciągu jednej kadencji (ta potrwa aż pięć i pół roku) burmistrz Krasnegostawu, starosta krasnostawski i jego zastępca osiągną dochód w wysokości zbliżonej do jednego miliona złotych (nie pokusił się o podsumowanie dochodów wójtów, ale one będą niewiele mniejsze).

Jak zauważa nasz Czytelnik, zarobki starosty krasnostawskiego Andrzeja Leńczuka wzrosły z 10 460 zł brutto w pierwszym roku urzędowania do 16 950 zł brutto od 2021 roku. Według oświadczeń majątkowych, jakie złożył starosta, w 2019 rok uzyskał dochód w wysokości 125 570 zł, w 2020 roku – 135 801 zł, w 2021 roku – 165 504 zł, a w 2022 roku aż 197 099 zł. Oświadczenia za 2023 rok jeszcze nie ma, ale biorąc pod uwagę wysokość pensji roczne dochody starosty też będą oscylowały w granicach 200 tysięcy złotych.

Doliczając do tego wynagrodzenie za cztery miesiące tego roku (ok. 65 tys. zł), trzymiesięczną odprawę (ok. 50 tys. zł) i ewentualny ekwiwalent za niewykorzystany urlop (na koniec ubiegłego roku miał 36 dni zaległego urlopu i raczej do końca kadencji już go nie wykorzysta) wyjdzie, że od początku do końca kadencji Leńczuk w starostwie zarobi ponad 950 tysięcy złotych. Podobnym dochodem za pięć i pół roku urzędowania będzie mógł się pochwalić burmistrz Krasnegostawu Robert Kościuk, a dochody wicestarosty Marka Nowosadzkiego – jak wylicza nasz Czytelnik – przekroczą 800 tys. zł.

Osoby, które obejmą te funkcje po wyborach (ale również wójtowie) i utrzymają je przez całą pięcioletnią kadencję mogą liczyć na przekroczenie magicznej kwoty – 1 miliona złotych. (d)

News will be here