Jasnogórska moc

26 sierpnia Kościół w Polsce obchodził uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej.
Święto ustanowiono z inicjatywy błogosławionego Honorata Koźmińskiego, który po upadku powstania styczniowego starał się zjednoczyć naród polski.


Wraz z ówczesnym przeorem Jasnej Góry, o. Euzebiuszem Rejmanem, Honorat Koźmiński wyjednał u papieża św. Piusa X ustanowienie w 1904 r,. święta Matki Bożej Częstochowskiej. Papież Pius XI w 1931 r. rozszerzył to święto na całą Polskę. Sanktuarium na Jasnej Górze od wieków miało dla Polaków wyjątkowe znaczenie.

Najstarszy opis cudownego uzdrowienia za przyczyną Matki Bożej Częstochowskiej pochodzi z roku 1402. W Kaplicy Matki Bożej rozwieszone są liczne wota dziękczynne ze srebra i złota, a także kule byłych inwalidów, którzy mogli opuścić Jasną Górę o własnych siłach. Szczególnie cennym wotum jest ofiarowany przez Jana Pawła II jego pas do sutanny przestrzelony podczas zamachu na jego życie w 1981 r. Swój medal Pokojowej Nagrody Nobla ofiarował też Matce Bożej prezydent Lech Wałęsa. Nikt jednak nie prowadzi rejestru nawróceń i przemian duchowych, jakie dokonują się w sercach pielgrzymów, niektórzy nieraz dziesiątki lat stoją z dala od Boga.

Najbardziej znana kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w naszej diecezji, koronowana 26 czerwca 1988 r., znajduje się w lubelskiej archikatedrze i też zasłynęła licznymi cudami, czego wyrazem jest wpisanie przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów do kalendarza liturgicznego, święta Najświętszej Marii Panny Płaczącej. Zwyczaj koronacji obrazów należy do tradycji, która przetrwała do naszych czasów. Jest najwyższą formą czci, potwierdzającą królewską godność Maryi, którą Jan Kazimierz obrał Królową Korony Polskiej, składając śluby w katedrze lwowskiej. Od 1717 r. dokonano w Polsce ponad 200 koronacji. Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński dokonał aż 42 koronacji, najwięcej spośród wszystkich biskupów na świecie .Św. Jan Paweł II ukoronował w Polsce 26 wizerunków Matki Bożej. Elżbieta Kasprzycka

Przed obrazem Pani Jasnogórskiej modlili się na przełomie wieków polscy królowie i książęta, m. in. Kazimierz Jagiellończyk, .św. Kazimierz królewicz, Zygmunt I Stary, Stefan Batory, Zygmunt III Waza, Władysław IV, Jan Kazimierz, Michał Korybut Wiśniowiecki, Jan III Sobieski, August II i August III Sas. W roku 1655 r. miała miejsce słynna obrona Jasnej Góry. Wdzięczny Matce Bożej król Jan Kazimierz rok później w katedrze lwowskiej ogłosił Ją patronką i Królową Polski. Śluby króla Jana Kazimierza odnowiono uroczyście na Jasnej Górze w obecności około miliona wiernych 26 maja 1956 r. Natomiast 5 maja 1957 r. odnowienie tych ślubów odbyło się we wszystkich polskich kościołach. Śluby Jasnogórskie stały się zobowiązaniem całego narodu polskiego. Najbardziej znana i uroczysta koronacja obrazu Pani Jasnogórskiej odbyła się w 1966 r. w ramach obchodu Tysiąclecia Chrztu Polski. Dokonał jej Prymas Tysiąclecia, sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński.
Cudowny obraz jest otaczany niezwykłą czcią. Wielokrotnie modlił się przed nim Karol Wojtyła i potem sześciokrotnie już jako Ojciec Święty Jan Paweł II. W 1991 r. w Częstochowie odbyły się z inicjatywy św. Jana Pawła II Światowe Dni Młodzieży. Przed cudownym obrazem modlił się też papież Benedykt XVI i papież Franciszek. Oprócz królów polskich sanktuarium na Jasnej Górze odwiedzili m. in. car Aleksander I i car Mikołaj I z synem Michałem, ostatni cesarz Niemiec i król Prus Wilhelm II Hohenzollern, gen. Józef Haller, marszałek Józef Piłsudski, abp Angello Roncalli, późniejszy papież św. Jan XXIII, prezydent Ignacy Mościcki, natomiast w czasie II wojny światowej szef SS Heinrich Himmler oraz gubernator Hans Frank. W 1955 r. do sanktuarium na Jasnej Górze przybył John Kennedy, późniejszy prezydent USA. Byli też m. in. kanclerz Niemiec Helmut Kohl, prezydent Czech Vaclaw Havel oraz prawosławny patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I.