Jedna za droga, druga podejrzanie tania

Do ofert grubo przewyższających przewidziany na inwestycje budżet zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Władze gminy Gorzków mają zgoła inny problem. Najtańsza oferta na „Umocnienie skarp zbiornika retencyjnego w Gorzkowie-Osadzie” jest aż o połowę tańsza niż zakładano i samorząd bada, czy przyjąć ją, czy może odrzucić jako rażąco niską.

Gmina Gorzków szykuje kolejne inwestycje – „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Chorupniku” i „Umocnienie skarp zbiornika retencyjnego w Gorzkowie-Osadzie wraz z elementami zagospodarowania terenu”. W przetargu na wykonanie pierwszej z nich oferty przekraczały kwotę, jaką planowali wydać urzędnicy.

– Najkorzystniejsza opiewała na 232 tys. zł tymczasem na zadanie mieliśmy przewidziane 200 tys. zł – przyznaje Piotr Cichosz, zastępca wójta gminy Gorzków. – Zdecydowaliśmy jednak, że nie warto ogłaszać kolejnego postępowania, tylko zwiększyć budżet zadania o brakującą kwotę, co na ostatniej sesji zatwierdziła rada gminy. Wystąpiliśmy też do urzędu marszałkowskiego z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji projektu do końca października 2023 r. W tym momencie aneks do umowy jest w tracie podpisywania – dodaje Cichosz.

Zgodnie z warunkami przetargu wykonawca na realizację prac będzie miał cztery miesiące. Prawie 100 tys. zł kosztów całego kontraktu pokryje dofinansowanie w ramach PROWu.

Co ciekawe, większą zagwozdkę władze gminy mają z przetargiem na umocnienie skarby zbiornika w Gorzkowie-Osadzie z powodu podejrzanie taniej oferty. Do przetargu stanęły trzy firmy z cenami: 3,3 mln zł, 2,1 mln zł i 1 mln zł. Ta najniższa jest nie tylko o połowę tańsza od kolejnej, ale też o połowę tańsza od sporządzonego przez urząd kosztorysu.

– Oferta z najniższą ceną jest w tym momencie weryfikowana w oparciu o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny – wyjaśnia wicewójt Cichosz. – Nie dokonaliśmy jeszcze wyboru. Nastąpi to w maju.

Na tę inwestycję gmina ma w budżecie 2 mln zł, z czego 85 procent pochodzi z promesy inwestycyjnej BGK w ramach programu „Polski Ład”. (kg)

News will be here