Jedynka wspiera także muzycznie

W Szkole Podstawowej Nr 1 w Chełmie równie ważne jak przekazywanie wiedzy jest kształcenie społecznych postaw i wdrażanie uczniów do aktywności i działań kształcących samodzielność, kreatywność i empatię. Zawsze dzieje się tu dużo – od spotkań integrujących szkolną społeczność, poprzez różnorodne akcje charytatywne aż po konkursy.

Ostatnie działania pokazują, że można być twórczym nawet mimo zagrożenia koronawirusem i „zamknięcia” uczniów w domach. Od pierwszych dni pandemii w „Jedynce” realizowane jest nauczanie zdalne, co znacznie ułatwiło kontakt nauczycieli i uczniów, którzy na wspólnej platformie spotykają się on-line. Dzięki współpracy szkolnej biblioteki i samorządu uczniowskiego dzieciaki prześcigały się w pomysłach, tworząc laurkę dla Ziemi z okazji dnia naszej planety a z okazji Dnia Dziecka, który połączono z Dniem Szkoły, uczestniczyły w konkursach i wraz z wychowawcami, również on-line, organizowano Słodkie Spotkania klasowe.

Największe zainteresowanie wzbudziła jednak propozycja Elżbiety Ćwikły, która włączyła „Jedynkę” do ogólnopolskiego przedsięwzięcia #hot16challenge. Dzięki tej inicjatywie, poprzez muzyczny „Projekt wsparcia dla służby zdrowia w walce z pandemią”, Szkoła Podstawowa Nr 1 włączyła się w podziękowania służbom medycznym za ich zaangażowanie w walkę z koronawirusem. Udało się zaangażować dzieci od klasy pierwszej do ósmej do szczytnego celu, co przede wszystkim dało im naprawdę dużo frajdy, o czym najlepiej świadczy materiał , który można obejrzeć na youtube – youtu.be/yNQdHBnmjcw.

Te działania pokazują, że szkoła może w sposób atrakcyjny zagospodarować uczniom czas i dodatkowo poprzez zabawę zwracać ich uwagę na istotne sprawy. Nie bez kozery hasło przewodnie SP nr 1 brzmi: „Jedynka uczy bawiąc, bawi ucząc”. (-)