Jesienna Szkoła Dian

(23-24 września) W Tarnogórze gościły przedstawicielki ze Stowarzyszenia Polskie Diany. Przyjechały, aby doskonalić się w sztuce łowieckiej oraz wziąć udział w łowach, warsztatach gastronomicznych i sokolniczych.

 

Organizatorami spotkania byli: Zarząd Stowarzyszenia i Anna Dudek Janiszewska. Celem spotkania była integracja i aktywizacja polujących pań, a także umożliwienie uczestniczkom poszerzenia wiedzy i umiejętności z zakresu łowiectwa. Uczestniczące w tym spotkaniu Diany wysłuchały wykładów, wystąpień oraz prelekcji. Uczestniczyły też w warsztatach gastronomicznych i pokazie kulinarnym „Pióro na rozkładzie”.

Okazały odyniec

Okazałego dzika odyńca strzelił Piotr Kędzierawski w Kole Łowieckim nr 86 „Szpak” w Woli Uhruskiej, w obwodzie łowieckim nr 136, w okolicy Łukówka – w uroczysku „Buczki”. Odyniec został pozyskany przy księżycu, podczas wieczornej zasiadki. Masa tuszy w skupie 145 kg. Darz Bór! (m)