Kalendarium Ziemi Włodawskiej 10-16 lutego

– 10 lutego 1995 roku gmina Wola Uhruska otrzymała honorową nagrodę „Przebiśniegu”, w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki w kategorii agroturystyka.


– W lutym 1923 roku rozpoczął działalność we Włodawie Oddział Towarzystwa Czerwonego Krzyża.

– W lutym 1963 roku zelektryfikowano Wytyczno.

– W lutym 1996 roku w Zbereżu uruchomiono automatyczną stację pomiaru skażeń, która została włączona do ogólnopolskiej sieci monitoringu środowiska. Stację zlikwidowano w 2000 roku.

– W lutym 2004 roku radni gminy Włodawa podjęli uchwałę o likwidacji Szkoły Podstawowej w Sobiborze.

– W lutym 2008 roku Rada Gminy w Hannie podjęła uchwałę o likwidacji szkół filialnych w Dańcach, Holeszowie i Dołhobrodach. W tym samym miesiącu i tego samego roku uchwałę o likwidacji szkoły filialnej w Lubieniu podjęła Rada Gminy Wyryki.

– 11 lutego 2018 roku we Włodawie żołnierze Terytorialnej Służby Wojskowej złożyli przysięgę. Wydarzenie zorganizowała 2. Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej.

– 12 lutego 1813 roku we Włodawie przy ul Kościelnej spłonęła drewniana świątynia unicka.

– 12 lutego 1999 roku Rada Miejska podjęła decyzję o likwidacji Szkoły Podstawowej nr 1 oraz o powołaniu w jej miejsce Publicznego Gimnazjum nr 1 we Włodawie.

– 12 lutego 2011 roku – wielka awaria ogrzewania! Przyczyną awarii sieci ciepłowniczej, która spowodowała brak ogrzewania przez kilka dni w całej Włodawie, był silny wiatr. Doprowadził on do zerwania linii średniego napięcia i kilkuminutowej przerwy w dostawach prądu m.in. do ciepłowni. To spowodowało znaczny wzrostu ciśnienia w sieci ciepłowniczej i rozszczelnienia rur w kilku miejscach.

– 13 lutego 1946 roku zespół pałacowy w Adampolu oraz otaczający go teren został przekazany dla potrzeb Sanatorium Przeciwgruźliczego.

– 15 lutego 1944 roku Niemcy rozstrzelali w Różance grupę Polaków za niestawienie się do pracy przy budowie umocnień wzdłuż linii Bugu.

– 15 lutego 1999 roku Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie rozpoczęła działalność w budynku po dawnym przedszkolu, przy ul. Przechodniej.

– 15 lutego 2017 roku we włodawskim Parku Miejskim pojawiły się sokoły i jastrzębie. Tym razem, po drapieżnikach biosonicznych, żywe. Był to element walki z gawronami, które od lat gnieżdżą się wśród parkowych drzew, zanieczyszczając odchodami alejki, ławki i odzież przechodniów.

– 16 lutego 1749 roku zmarł Antoni Pociej – właściciel dóbr włodawskich.

– 16 lutego 1775 roku właściciel Włodawy książę Adam Kazimierz Czartoryski wystawił w Warszawie obszerną ordynację, która porządkowała przede wszystkim powinności włodawian na rzecz właściciela i wzmiankowała o potrzebie regulacji granic.

– 16 lutego 2000 roku, po rozbudowie i modernizacji, oddano do użytku budynek Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie. (ad)