Kalendarium Ziemi Włodawskiej 11-17 marca

– 11 marca 2012 roku we Włodawie otwarto kaplicę Punktu Misyjnego Kościoła Zielonoświątkowego.


– 12 marca 1931 roku we Włodawie urodził się Witold Maksymowicz – duchowny prawosławny, wieloletni proboszcz prawosławnej parafii Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie. Za pracę dla dobra Cerkwi Prawosławnej był wielokrotnie nagradzany m.in.: w 1990 został protojerejem (godność kanonika); krzyż z ozdobami otrzymał 18 marca 2004; Order św. Marii Magdaleny – 31 sierpnia 2004. W latach 1992-2000 był pełnił funkcję wiceprezesa Krakowskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej. Zmarł 30 kwietnia 2011 roku w Krakowie.

– 14 marca 1954 roku w Stawkach urodziła się radna miasta Włodawy Mirosława Dynkiewicz.

– 15 marca 1923 roku powstał klub sportowy „Włodawianka”. Początkowo nazywał się Klub Sportowy we Włodawie, następnie KS „Sokół” Włodawa, a od 1924 roku „Włodawija”. W roku 1956 powołano Klub Sportowy „Włodawianka”, który przejął tradycje klubów przedwojennych.

– 15 marca 1999 roku uchwałą Rady Gminy Włodawa zostało utworzone Publiczne Gimnazjum nr 2 we Włodawie. PG nr 2 rozpoczęło działalność 1 września 1999 roku, przyjmując 100 uczniów.

– 16 marca 1944 roku utworzono włodawską Powiatową Radę Narodową. Jej przewodniczącym został nauczyciel, członek Batalionów Chłopskich (BCh), Kazimierz Markiewicz. (ad)