Kalendarium Ziemi Włodawskiej 13 – 19 lipca

– 13 lipca 2013 roku podczas Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych rozegranych w Zgierzu tytuł Mistrza Polski w kategorii wagowej do 42 kg w zapasach w stylu wolnym wywalczył Łukasz Rusiński. Na tych samych mistrzostwach brązowy medal w kategorii wagowej do 46 kg zdobył Konrad Rusiński. Obaj zawodnicy startowali w barwach klubu MLUKS Zapasy Włodawa.


– 14 lipca 1840 roku położono kamień węgielny pod budowę pierwszej murowanej cerkwi we Włodawie. W ceremonii udział wzięło dwunastu kapłanów katolickich obrządków bizantyjskiego oraz łacińskiego.

– 14 lipca 2013 roku w Suchawie odbyła się pierwsza msza św. w odbudowanej po pożarze świątyni. Podczas uroczystości posadzono dęby i poświęcono pomnik ku pamięci Powstańców Styczniowych – Na pomniku wykonanym z nieoszlifowanego kamienia umieszczono krzyż z wizerunkiem ukrzyżowanego Zbawiciela wraz z godłem Rządu Powstańczego, pieczęcią Rządu Powstańczego z 1863 r. Na trzech polach herbu znajdują się kolejno: w lewym górnym rogu – Biały Orzeł, odniesienie do Korony symbolizującej Polaków, w prawym górnym rogu – znajduje się Pogoń, odnosząca do Litwinów i w dolnej części – Michał Archanioł, jako symbol Rusinów, trzeciej części Królestwa Polskiego. Całość wieńczy korona zakończona krzyżem.

– 15 lipca 1934 roku powołano włodawski oddział organizacji Rodzina Urzędnicza.

– 15 lipca 1992 roku Orchówek przestał być częścią Włodawy. W skład miasta Orchówek (miasto od 1506 do XVIII wieku i ponownie w latach 1775-1869, obecnie wieś w gminie Włodawa) wchodził od 1 stycznia 1973 roku.

– 15 lipca 2012 roku otwarto Izbę Regionalną w Szkole Podstawowej w Hańsku.

– 17 lipca 1924 roku mianowano pierwszego administratora parafii Hanna. Został nim ks. Ludwik Lęga.

– 17 lipca 1946 roku w zasadzce na szosie Lublin – Warszawa, w okolicy Marysina, żołnierze „Jastrzębia” zatrzymali samochód, którym podróżowała siostra prezydenta Bieruta, Zofia Malewska z mężem, synem i synową. Początkowo chciano ich wymienić na więźniów politycznych, ale ostatecznie zwolniono.

– 17 lipca 1947 roku w Krzywowierzbie spłonęło 5 domów i 12 zabudowań gospodarskich.

– 17 lipca 2006 roku oddano do użytku nowe rondo we Włodawie, przy skrzyżowaniu ulic Korolowskiej i Lubelskiej.

– 18 lipca 1613 roku zmarł Adam Hipacy Pociej (urodzony w 1541 roku w Różance) – kasztelan brzeski, późniejszy metropolita kijowski i archimandryta peczerski, jeden z twórców unii brzeskiej.

– 18 lipca 1961 roku w Kielcach urodził się wójt Gminy Hańsk Marek Kopieniak.

– 18 lipca 1970 roku na włodawskim rynku odsłonięto pomnik, projektu Zofii Pociłowskiej-Kann, poświęcony pamięci poległych w walce z okupantem niemieckim w latach 1939-1945.

– 19 lipca 2011 roku w wyniku gwałtownej burzy nad Jeziorem Białym zniszczeniu uległo wiele drzew i samochodów.

– W lipcu 1944 roku, na podstawie upoważnienia starosty włodawskiego, rozpoczęło działalność Nadleśnictwo Włodawa. Siedziba Nadleśnictwa mieściła się wówczas we Włodawie przy ul. Lubelskiej. Obowiązki nadleśniczego pełnił Marian Chorąży. (ad)