Kalendarium Ziemi Włodawskiej 14-20 października

– 14 października 1939 roku Włodawę opuścili żołnierze radzieccy, a miasto zostało ponownie zajęte przez Niemców. Wojska sowieckie zajmowały Włodawę w pierwszej połowie października, przez około 10 dni.


– Od 14 października 1939 roku Włodawa weszła w skład dystryktu lubelskiego. W mieście powołano tzw. Landkomissariat. Oprócz tego we Włodawie utworzono posterunki „granatowej” i ukraińskiej policji dla miasta i gminy. Istniał także posterunek graniczny i oddział służby bezpieczeństwa obsadzony przez Gestapo oraz placówka Abwehry. Do wiosny 1944 roku we Włodawie znajdowała się siedziba komendy garnizonu. W mieście stacjonowały silne jednostki wojskowe niemieckie i ukraińskie.

– 14 października 1943 roku, w niemieckim obozie zagłady w Sobiborze, wybuchło powstanie, zakończone masową ucieczką więźniów.

– 14 października 2000 roku odbyły się I Biegi Pamięci Ofiar Obozu w Sobiborze.

– 14 października 2013 roku zmarł Jan Niemierko-Masiukiewicz – wieloletni prezes Stowarzyszenia Twórców Kultury Nadbużańskiej im. Janusza Kalinowskiego we Włodawie.

– 16 października 2006 roku – uroczyste nadanie szkole w Hańsku imienia Jana Pawła II.

– 17 października 2005 roku rozpoczęło działalność Stowarzyszenie Twórców Kultury Nadbużańskiej im. Janusza Kalinowskiego we Włodawie.

– 17 października 2007 roku – uroczystość nadania szkole w Hańsku sztandaru.

– 18 października 1745 roku z powodu dużych długów Antoni Pociej sprzedał dobra włodawskie podskarbiemu litewskiemu Jerzemu Flemmingowi. Kontrakt spisany tego dnia zawierał klauzulę, że jeśli do 29 lutego 1749 roku Pociej nie wykupi włości, przejdzie ona na własność Flemminga. Antoni Pociej zmarł 16 lutego 1749 roku, a więc 13 dni przed upływem terminu. Włodawa otrzymała więc nowego właściciela.

– 18 października 1771 roku Włodawę przejął książę Adam Kazimierz Czartoryski mąż Izabeli, córki Jerzego Flemminga – poprzedniego właściciela miasta.

– 19 października 1963 roku w sali kina odbyło się pierwsze we Włodawie spotkanie z krwiodawcami, zorganizowane przez PCK. Na spotkaniach przyznaje się wyróżnienia lub odznaczenia

– 20 października 1936 roku we Włodawie powstał oddział Centralnego Stowarzyszenia nad Dziećmi i Sierotami Żydowskimi – stowarzyszenie udzielało pomocy materialnej najbiedniejszym dzieciom i ich rodzinom, prowadziło ochronkę, organizowało kolonie letnie. (ad)